Konference Dopravní infrastruktura 2019

Uložit do kalendáře 16-05-2019 9:00 16-05-2019 14:00 Czech republic/Europe Konference Dopravní infrastruktura 2019 Dopravní fakulta Jana Pernera nabízí studentům možnost se bezplatně zúčastnit čtvrtečního programu konference Dopravní infrastruktura 2019, která se koná v Litomyšli 16. 5. 2019, od 9:00 - 14:00 hodin v Zámeckém pivovaru v Litomyšli.... Zámecký pivovar Litomyšl
16. 05. 2019 Zámecký pivovar Litomyšl

Dopravní fakulta Jana Pernera nabízí studentům možnost se bezplatně zúčastnit čtvrtečního programu konference Dopravní infrastruktura 2019, která se koná v Litomyšli 16. 5. 2019, od 9:00 - 14:00 hodin v Zámeckém pivovaru v Litomyšli.

Studenti si mohou poslechnout zajímavé příspěvky a případně se propojit s odborníky na dané téma. V případě zájmu je nutné se závazně registrovat (jméno, příjmení, tel. číslo, email) u Ing. Tomáše Horníka, číslo kanceláře DC 05036, případně na mailu tom.hornik.991@gmail.com, abychom mohli vypravit autobus (kapacita autobusu je omezená). Program a více informací o konferenci.

Vstup zdarma
DFJP
Ing. Tomáš Horník
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.