Medzinárodné železničné organizácie a dohovory

Uložit do kalendáře 22-01-2019 15:00 22-01-2019 15:00 Czech republic/Europe Medzinárodné železničné organizácie a dohovory Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na SEMINÁŘ HISTORIE DOPRAVY – Medzinárodné železničné organizácie a dohovory v úterý 22. ledna 2019 od 15:00 hodin. Seminář se bude konat na Výukovém a informačním pracovišti...
22. 01. 2019

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na SEMINÁŘ HISTORIE DOPRAVY – Medzinárodné železničné organizácie a dohovory v úterý 22. ledna 2019 od 15:00 hodin. Seminář se bude konat na Výukovém a informačním pracovišti DFJP v Praze, Pod Výtopnou 367/2 (u odstavné plochy ÚAN Florenc) a prosloví ho pan Ing. Peter Sorger.

DFJP
prof. doc. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
737 506 384
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.