Novinky

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2012/13 Přijímací testy 6.září 2012 budou absolvovat pouze uchazeči na studijní obor DMML  v prezenční a kombinované formě studia  (jedná se o uchazeče, kteří neukončili bakalářské studium na DFJP v oboru DMML nebo MMLS  a k určenému termínu 15.8.2012 odevzdali požadované úředně ověřené kopie - diplom a dodatek k diplomu). Přijímací testy se budou konat  6.9.2012 od 8,30 hod. v budově DFJP - učebna DB B4. Pozvánky budou rozeslány....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážená studentko/studente,   s cílem zpřístupnit Vám povinné kurzy anglického jazyka na kompetenční úrovni odpovídající Vašim potřebám a cílům Vašich studijních oborů zavedlo Jazykové centrum Univerzity Pardubice (JC UPa)  povinný systém on-line rozřazovacích testů z AJ (e-placement test).   Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa  je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na adrese https://portal.upce.cz. E-...
Vážení studenti, blahopřejeme Vám k  rozhodnutí studovat na naší Dopravní fakultě Jana Pernera. Studium na všech studijních oborech naši fakulty zahrnuje absolvování dvou semestrů vysokoškolské matematiky a fyziky. Z dlouholetých zkušeností víme, že většina přijatých studentů se potýká s problémem úspěšného zakončení těchto předmětů a ukončuje předčasně studium. Z tohoto důvodu pořádá Dopravní fakulta Jana Pernera speciální týdenní kurz, který by vám měl studium matematiky a fyziky usnadnit....
Promoce 2012 28. 06. 2012
PROMOCE  2012 3.července - AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9,00 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU PROMOČNÍHO AKTU v 8,00 hod. V AULE (Prezenční studium: obory  DMML, AID) Každý absolvent má nárok na 5 míst k sezení pro rodinné příslušníky!     PROMOCE  2012 3.července - AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 11,30 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU PROMOČNÍHO AKTU v 10,15 hod. V AULE (Prezenční studium: obory  TŘD, DP-SV, DP-...
Sponze 2012 28. 06. 2012
BAKALÁŘSKÁ SPONZE  2012 Pondělí 9.7. AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9,00 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU SLAVNOSTNÍHO AKTU v 8,00 hod. V A1 (Prezenční studium: obory DMML, MMLS, AID) Každý absolvent má nárok na 5 míst k sezení pro rodinné příslušníky! Závaznou účast nahlásit pí. Kampfové do 27.6.2012.      BAKALÁŘSKÁ SPONZE  2012 Pondělí 9.7. AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 11,30 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU...