Novinky

Věda není nuda, je to zábava. Další důkazy předloží Univerzita Pardubice ve čtvrtek 16. června od 10 do 17 hodin na Pernštýnském náměstí. „Vědecko-technický jarmark chce hlavně popularizovat vědu. Děti si třeba díky naší akci můžou vybrat svůj budoucí obor, který by je zaujal. Snažíme se o maximálně pestrý program, aby si tam každý našel to své,“ říká za organizátory Lenka Čermáková. Co si vyberete vy? if(typeof(window.jsScriptOutputted)=="undefined"){var jsScriptOutputted=true;var...
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice si dovoluje pozvat Vás na shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, které se uskuteční ve středu 15. června 2022 od 14.15 hodin v učebně DB-B3. Program shromáždění: Zpráva o činnosti Akademického senátu DFJP v roce 2021. Zpráva o činnosti a hospodaření DFJP v roce 2021. Prezentace vědecko-výzkumné činnosti kateder a pracovišť DFJP. Diskuse...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Všem novým absolventům gratulujeme k úspěšnému zakončení státní závěrečné zkoušky a získání titulu bakalář nebo inženýr. Věříme, že studium na naší fakultě pro vás bylo přínosem, pomůže vám k uplatnění na trhu práce, a také že vám přineslo spoustu pozitivních zážitků, přátelských i pracovních kontaktů. Ke gratulacím se přidává i děkan fakulty doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.: „Blahopřeji čerstvým absolventům k významnému životnímu úspěchu. Přeji jim, aby nalezli adekvátní...
Otevřeli jsme slavnostně Titan Zázemí pro studentské spolky, pro studenty se specifickými potřebami, poradenské služby i kariérní centrum. Nově najdou vysokoškoláci Univerzity Pardubice tyto služby a prostory v rekonstruované budově v kampusu. Objekt, kterému se dlouhodobě říká Titan, ve čtvrtek slavnostně otevřel rektor univerzity prof. Libor Čapek a předseda správní rady univerzity MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a.s. Nemocnice...
Promoce 21. 6. 08. 06. 2022
Inženýrské promoce a bakalářské sponze Slavnostní obřady spojené s předáváním diplomů čerstvým absolventům proběhnou v Aule Arnošta z Pardubic (vedle knihovny UPCE) dne 21. 6. 2022 podle níže uvedeného harmonogramu. Na obřadech je vyžadováno vhodné společenské oblečení. Květiny je možné zakoupit na místě, přímo v univerzitní aule.   Inženýrská promoce - obor Dopravní management, marketing a logistika povinný sraz absolventů v aule - 8:00...
Dne 9. 6.  od 14 do 15 hodin se bude v budově FChT (posluchárně HA / C1) konat seminář Carlose Melo „Learning Research Ethics Promotes Scientific Integrity“ C. Melo je odborný asistent a interní redaktor vědeckých článků na Univerzitě Karlově. Vědecky působí v oboru neurověd, má více než 10 let zkušeností v širokém spektru oborů a metod biologických věd. Působil nebo spolupracoval s mezinárodními akademickými a výzkumnými institucemi, včetně Stanfordské...
Nová metodika pasportu univerzitních budov pomůže veřejným vysokým školám nejen při jednání s ministerstvem školství, ale poslouží jim pro lepší přehled o budovách, které univerzita vlastní a spravuje. MŠMT tak může připravovat dotační programy na základě porovnatelných informací o univerzitních nemovitostech. Metodiku vytvořila expertní skupina složená z odborníků z VUT, ČVUT, MU a UPCE, a to na základě rozhodnutí MŠMT. Odborníci na problematiku se sešli na Univerzitě Pardubice. Metodiku...
RAIL BUSINESS DAYS Ve dnech 7. - 8. 6. 2022 se na Výstavišti Brno koná Mezinárodní železniční veletrh a konference RAIL BUSINESS DAYS. Největší mezinárodní veletrh se zaměřením na kolejová vozidla, moderní technologie a železniční infrastrukturu v České republice. Jedinečné spojení veletrhu s expozicí zahrnující i fyzická kolejová vozidla, s odbornou konferencí a nerušeným osobním setkáním na bázi B2B i B2G v jediném areálu nabízí efektivní příležitost...