Novinky

Nepromeškejte možnost zvolit si své zástupce do Akademického senátu UPCE a jejich prostřednictvím ovlivňovat rozhodování o důležitých záležitostech univerzity. Volby 4 akademických pracovníků a 2 studentů z FEI proběhnou ve dnech 5. - 8. prosince. Jména kandidátů a bližší informace o způsobu voleb naleznete v příloženém dokumentu.
Asociace děkanů filozofických fakult dlouhodobě upozorňuje na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálně-vědních pracovišť. Průměrná hrubá mzda odborného asistenta s vědeckou hodností na filozofických fakultách činí v současné době 33 500 Kč, což je přibližně o 14 000 Kč méně, než v tuto chvíli dostávají v průměru učitelé na nižších stupních vzdělávání. Přitom jsou to i filozofické fakulty, které zajišťují jejich přípravu na budoucí povolání....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení studenti, rádi bychom Vám nabídli možnost zúčastnit se seberozvojového kurzu, Zacílení kurzu je na oblast psychohygieny, relaxace a systematické práce s tělem jako prevence zvládání stresových a zátěžových situací. Kurz Stres, práce s tělem a psychohygiena Lektoři: Mgr. Barbora Bajová a Mgr. Hana Jelínková Termín konání: 2.12. - 3. 12. 2022 2. 12. 2022 - 8:00 - 18:00/19:00 Zacílení na oblast psychohygieny, relaxace a systematické práce s tělem jako...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se již tradičně připojila k celosvětové akci s názvem GIS DAY.  Jedná se o osvětově-informační den, během kterého specialisté na geografické informační systémy informují laickou veřejnost o tom, co je GIS a jak tato důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život. Na FES proběhl v pátek 25. listopadu.   Akce se zúčastnilo přes třicet studentů z Gymnázia Pardubice Mozartova. Organizátoři akce Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D., prof...
Nechte se inspirovat zajímavými akcemi a workshopy Snahy o vytvoření bezpečného, férového a etického akademického prostředí jsou pro univerzitu integrální součástí jejího života a zlepšení akademického a pracovního prostředí. V návaznosti na Akční plán HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice a Plán rovných příležitostí Univerzity Pardubice, a jejich priority, cíle a aktivity, je univerzita od roku 2020 rovněž zapojena v Centrálním rozvojovém projektu, letos se...
Volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice proběhnou ve dnech 5. 12. (9:00) - 6. 12. 2022 (16:00) a to elektronickou cestou   Kandidáti do komory akademických pracovníků: BLANAŘ Vít Mgr. Ph.D. ČERNOHORSKÁ Iveta Mgr. FALTOVÁ Barbora Mgr. HLAVÁČKOVÁ Eva Mgr. Ph.D. PODESZWA Ondřej Mgr. et Mgr. ŠKVRŇÁKOVÁ Jana Mgr. Ph.D. ŠOUKALOVÁ Kristýna Mgr. Ph.D. VÁCLAVÍKOVÁ Klára Mgr. Ph.D.   Kandidáti do komory...
DOPLŇUJÍCÍ Volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice – STUDENTSKÉ SEKCE proběhnou ve dnech 5. 12. (9:00) - 6. 12. 2022 (16:00) a to elektronickou cestou   Kandidát do komory studentů: LUDVÍK Hynek Bc. (student navazujícího magisterského studijního programu Organizace a řízení ve zdravotnictví)   Volební komise Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D. Mgr. Kateřina Kmentová Mgr. Marie Chrástecká...
Zajímá Vás budoucnost jaderné energetiky?  Přijďte si poslechnout přednášku Ing. Pavla Šimáka z ČEZ na téma "Jádro pro budoucnost" a zapojit se do diskuse věnované této otázce.  Na všechny zájemce se těšíme ve čtvrtek 8. 12. od 8 h v posluchárně H2 budovy FEI.