Novinky

Nouzový stav sice 11. dubna skončil, ale vzhledem k trvajícím restrikcím a s ohledem na opatření vlády č. 393 z 19. dubna 2021 vydává děkan FF toto opatření. Výuka Výuka bude nadále, až na výjimky specifikované níže, probíhat distančně a on-line. Výuka v distanční formě je povinná jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty, a vztahují se na ni odst. 2–4 Opatření děkana č. 1/2021. Vládní opatření povolují účast studentů na...
Datum 12.5. je na fakultě každoročně ve znamení oslav Mezinárodního dne sester, který je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství, Florence Nightingale. V rámci tohoto významného dne také navazujeme na loňský Rok sester a porodních asistentek a další akce, které musely být z důvodu pandemie Covid-19 odloženy. Ošetřovatelství je obor, jehož význam celospolečensky stoupá. "Všech sester a porodních asistentek si velice...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dne 20. 5. 2021 se od 9:00 hod. bude konat Věděcká rada Fakulty ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice, kde se uskuteční řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jitky Komárkové, Ph.D. a habilitační řízení Ing. Viktora Prokopa, Ph.D. Doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. přednese přednášku na téma Metody prostorových analýz a jejich využití. Více informací o řízení profesorem. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. bude obhajovat habilitační práci na téma Význam sociálního kapitálu pro budování...
Dovolujeme si oznámit omezení provozu studijního oddělení FZS z důvodu přípravy a realizace přijímacího řízení. Provoz bude omezen ve dnech: 7. 5. 2021 v čase od 8.00 do 12.00 hodin  19. 5. 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hodin 20. 5. 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hodin Neodkladné záležitosti studentů bude vyřizovat kancelář č. 02008 (Lenka Kuthanová, Kristýna Bendová), T: 466 037 541. Děkujeme za pochopení.
English below: Dáváme na vědomí, že doktorandská a magisterská konference Wellbeing, Harm, and Religion (na které se podílí také Katedra filosofie a religionistiky) prodlužuje deadline pro zasílání přihlášek pro aktivní participaci! Nový termín je nastaven na 16. května. Takže posílejte abstrakty, těšíme se na vás. Přihlašovat se můžete přes formulář zde: http://bit.ly/WHeREGISTRATION. Více informací zde: https://religionistika.phil.muni.cz/where2021 https://www.facebook...
Že nemůže být výhybka chytrá? Odborníci z Univerzity Pardubice spoluvytvářejí komplexní diagnostický systém výhybek, který dokáže, že ano. Sám oznámí poruchu výhybky, a navíc přispěje ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení údržby a sníží náklady na železniční infrastrukturu. Novinka se zkouší ve výukovém a výzkumném centru dopravní fakulty v Doubravicích, praktické testy výhybky pak na trase Praha-Ostrava. Odborníci z Dopravní fakulty Jana Pernera vyvíjí inteligentní...
Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci při příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek. Profese porodní asistentky je náročné povolání, které má dlouhou historii. Od nepaměti mezi námi byly ženy, které pomáhaly těhotným s jejich těhotenstvím, porodem, poporodním obdobím i péčí o narozené děťátko.     Již téměř 20 let se porodní asistentky vzdělávají na bakalářském stupni studia, a některé i na magisterském stupni. Porodní asistentka je v...
Střední zdravotnická škola Pardubice je historicky první fakultní školou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Smlouvu o spolupráci obě instituce podepsaly za účelem propojení středního a vysokého školství, a vzájemné spolupráce při rozvíjení znalostí a schopností studentů a žáků. Dalším společným cílem je propojit střední a vysoké školství při výchově a vzdělávání špičkových odborníků, a také šířit povědomí o významu ošetřovatelství a jiných nelékařských zdravotnických profesí...