Novinky

Čtyřdenní přednáškový cyklus umožní studentům ve dnech 8. 11. - 11. 11. 2021 ověřit nabyté teoretické znalosti a navštívit zajímavá vystoupení odborníků z oblasti podnikové ekonomiky a veřejné správy. Tradičně uvítáme úspěšné manažery firem, zástupce úřadů a v neposlední řadě rovněž i akademiky ze zahraničí, kteří studentům předají své praktické zkušenosti, sdělí novinky nebo dají tipy pro hledání budoucího zaměstnání. Detailní program brzy uveřejníme na webu a sociálních sítích....
Studenti katedry sociální a kulturní antropologie pořádali v pardubickém Divadle 29 dvanáctý ročník tradiční studentské konference Sociocon, tentokrát s podtitulem Cestou necestou.   Letošní ročník byl věnován dvacátému výročí existence katedry. V rámci dvoudenního programu studenti, absolventi, akademici, čeští i zahraniční hosté prezentovali to nejlepší, co za poslední rok vyprodukovali.   Slavnostního zahájení se zúčastnila...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pátek 29. října 2021 pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O Výuka je zrušena.
Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci Vás žádáme o důsledné dodržování protiepidemických opatření. Ve společných prostorách (zejména chodbách) mějte nasazený respirátor.  V souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními rektorátu Univerzity Pardubice vydává děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice toto opatření. Zaměstnanci V návaznosti na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a Opatření rektora č. 8/2021 bylo s účinností od 1. 7....
Již teď Ti běhá mráz po zádech z povinností a zkoušek, co Tě čekají? Řekni NE stresu! Dostaň svůj strach pod kontrolu! Jsme tu pro Tebe! Přijď na skupinu zaměřenou na proaktivní zvládání stresu. Chceš lépe porozumět, čím procházíš v zátěžových situacích? Jaké jsou Tvoje reakce na stresové situace? Jak se na to můžeš předem připravit? Pak je kurz právě pro tebe. Společně přijdeme na to, co právě Tobě pomáhá a jaké reakce jsou bezpečné. A v neposlední řadě také to, jak...
12. října 2021 se konal odborný seminář s mezinárodní účastí pořádaný v rámci kampaně Evropský rok železnice 2021. Pořadatelem byla Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s Českým železničářským esperantským svazem. Zaznělo celkem 7 přednášek z oblasti historie (Tomáš Vašut, Jaroslav Matuška: Mezinárodní železniční spojení v éře parostrojů. Rakouské císařství 1865), současnosti (Rodica Todor: IFEF projekt Erasmus+ „Udržitelná...
Vážené studentky a studenti, na základě mimořádného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN je povinné nosit respirátor ve všech vnitřních prostorách univerzity. Tato povinnost se nevztahuje: na studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavicích (či jsou jinak usazeni); na zkoušené a zkoušející, pokud dodržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter nošení ochranného prostředku...
Studenti bakalářských a navazujících magisterských programů Fakulty filozofické Univerzity Pardubice mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zorganizují za účelem např. zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe apod. Zahraniční pobyt musí trvat minimálně 1 měsíc (30 dnů) a student může žádat o podporu ve výši až 20 000 Kč s ohledem na konkrétní zemi, kde se mobilita uskuteční (o výši přidělené...