Novinky

Fakultu restaurování Univerzity Pardubice povede opět Mgr. BcA. Radomír Slovik.  Expert na restaurování dokumentů a knižní vazby bude v čele fakulty i další čtyři roky. Děkana zvolila většina z devítičlenného akademického senátu fakulty jako kandidáta na děkana a  do funkce ho přímo na fakultě v Litomyšli oficiálně uvedl rektor UPCE Jiří Málek.  Druhé funkční období Radomíra Slovika začne 1. září. „Mým cílem je udržet kvalitu výuky a propojit...
Na břehu řeky stojí malá osada, v ní pár srubů a chata na kuřích nožkách se zásobami. Její obyvatelé mohou mít asijské rysy, ale najdou se i jedinci s rezavými vlasy anebo ti, kteří mají vlasy spletené do copů jako indiáni. Antropolog Tomáš Boukal českému publiku soustavně přibližuje život, kulturu a mytologii původních sibiřských obyvatel. O nich, ale také o svých motivacích k návratu do podhůří Uralu mluvil ve Vizitce s Markétou Kaňkovou. Vydat se do tajgy do míst...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Bakalářské studium Uchazeči, kteří již dodali všechny potřebné dokumenty (maturitní vysvědčení, …) a dosáhli stanovenou minimální bodovou hranici pro přijetí ke studiu, naleznou již nyní rozhodnutí na webových stránkách zde. V úterý 20. 7. jsme doplnili další rozhodnutí, doporučujeme uchazečům znovu si zkontrolovat web. Uchazeči, kteří dodali potřebné doklady a splňují bodovou hranici pro přijetí ke studiu, ale nevidí výsledek přijímacího řízení,...
Fakulta ekonomicko-správní vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia. Přihlášky přijímáme do 16. 8. 2021. Druhé kolo se vypisuje pro tyto studijní programy: Hospodářská politika a veřejná správa, specializace Ekonomika veřejného sektoru - prezenční forma Finance - prezenční forma   Informatika a systémové inženýrství, specializace Informační a bezpečnostní systémy -prezenční forma Elektronická přihláška...
Skupina Seberozvojová a růstová se znovu osobně sejde na podzim 2021. Máte chuť průběžně pracovat na své osobnosti? Rozvíjet se v oblasti komunikace, dílčích psychosociálních dovedností důležitých pro oblast vztahů, ale také pro uplatnění na trhu práce? Chcete objevit a získat zpátky své zdroje, naučit se pracovat se stresem, hledat a nalézt cestu k sobě samému?   Přijďte si vyzkoušet práci na vlastní osobnosti a zažít si, jak otevřená skupina...
Studujte doktorský program, tvořte s námi lepší budoucnost. Rádi studujete a poznáváte nové? Pokračujte v doktorském studiu na Fakultě ekonomicko-správní. Doktorské studium je určeno pro ty, kdo se chtějí prosadit v oboru, zajímá je vlastní rozvoj a výzkumná práce. Nabízí možnost vycestovat do zahraničí v rámci studijních či pracovních pobytů, účastnit se mezinárodních konferencí a poznávat zajímavé osobnosti. Standardní délka studia je 4 roky a po jeho zdárném dokončení...
Jejich boom nekončí. Naopak nabírá na síle. Fenomén podcastů se šíří internetem. Zasáhnul taky pardubickou univerzitu. Své osobnosti, úspěšné studenty i absolventy chce díky vlastní tvorbě představit širší veřejnosti. „Sice máme univerzitní časopis, ale ten je spíš takový interní. Naši hosté jsou obecně inspirativní. Vůbec prvním byl pan rektor. I když je excelentním vědcem, byl rozhovor osobnější. Mluvil tam o své knize Věda a jiné lásky. Těmi láskami přitom myslí koníčky a záliby....
Děkanka Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice Jana Holá v rozhovoru pro Českou televizi vysvětluje, proč nelze vzdělávat více studentů, i když zájem o studium všeobecného ošetřovatelství po pandemii radikálně vzrostl. Společný projekt  FZS a Fakulty informatiky a statistiky VŠE ukázal, že počet absolventů pro české zdravotnictví nestačí a k udržení současného počtu všeobecných sester i v budoucnu by měl být dvojnásobný. Sledujte reportáži ČT 24...