Novinky

Po celé léto bude zastavovat naše Univerzita v pohybu na letních a příměstských táborech v širokém i blízkém okolí. Skvělí kolegové, zajímavé pokusy a nezměrné dětské nadšení. Jedna z prvních zastávek byla u Domu dětí a mládeže v Holicích, kde jsme odstartovali naši letní šňůru vědy. Ve své štaci s vědou jsme pokračovali i přes Rybitví.   
Vážení uchazeči o studium, Fakulta ekonomicko-správní vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Elektronickou přihlášku si můžete podat od 20. 7. do 17. 8. 2020. V bakalářském studiu si můžete vybrat z těchto studijních programů: Ekonomika a management (všechny specializace) –prezenční i kombinovaná forma Hospodářská politika a veřejná správa (všechny specializace) –prezenční i kombinovaná forma...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Podávání přihlášek Bakalářské studium Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení můžete podat od 20. 7. 2020 do 25. 8. 2020.  Do bakalářského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy požadujeme do 25. 8. 2020 u studijního programu Dopravní technologie a spoje a do 15. 9. 2020...
Fakulta filozofická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21.  Pro přijímací řízení platí stejná pravidla a podmínky jako v prvním kole. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Jednooborové Sdružené (dvouborové) Filosofie Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika Historicko-literární studia Ochrana hmotných památek + Historie Kulturní dějiny...
Seberozvojová a růstová skupina 2019/2020,  která byla z důvodu mimořádné situace přerušena. Bude realizována formou 2DENNÍHO SEBEZKUŠENOSTNÍHO A SEBEROZVOJOVÉHO KURZU 24.9. - 25.9.2020. Dvoudenní kurz je koncipován jako sebezkušenostní a seberozvojový kurz, který bude využívat psychoterapeutických a projektivních technik, outdoorových prvků a psychosociálních her ve venkovním i vnitřním prostředí. Kurz má náležitosti elementárního sociálně psychologického...
Skupina Jak zvládat stres se znovu sejde mimořádně na intenzivním podzimním sezení 25. - 26. 9. 2020 v prostorách UPa.  V kapacitě kurzu se uvolnilo posledních pár míst, můžete se také zapojit!. Kurz je zaměřen na zvládání stresu. Dozvíš se jak reaguje Tvé tělo i Tvá mysl na zátěžové situace. Zjistíš, co zrovna Tobě nejlépe pomáhá a jaké reakce jsou bezpečné.  A v neposlední řadě také to, zda a jak tomu všemu předcházet. Kurz je pro studenty...
Milé studentky, milí studenti, vláda ČR postupně rozvolňuje nastavená opatření spojená s COVID-19. Na celou situaci reagujeme i my.  Stále je umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)), za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe. (příloha č. 1, Usnesení vlády...
if(typeof(window.jsScriptOutputted)=="undefined"){var jsScriptOutputted=true;var jsScript=document.createElement("script");jsScript.type="text/javascript";jsScript.src="https://pardubice.rozhlas.cz/sites/all/libraries/responsive-external-embeds/cro_responsiveexternalembeds.min.js";jsScript.onload=function(){};document.head.appendChild(jsScript);} Facebook nestačí. Komunikační novinka umožní udržet spojení mezi bývalými vysokoškoláky a samotnou univerzitou. Začal fungovat taky absolventský...