Novinky

Veletrh pracovních příležitostí KONTAKT 2023 proběhne na Univerzitě Pardubice ve středu 15. března 2023. Studentům se na něm představí 53 zástupců firem různého zaměření. Veletrh nabídne studentům a čerstvým absolventům přímé setkání s personalisty z řad českých i nadnárodních firem. Je určen pro všechny, kteří se aktivně zajímají o svou pracovní budoucnost. Studenti budou mít možnost najít si vysněnou práci již na vysoké škole. V rámci veletrhu bude probíhat i doprovodný program....
V rámci přednáškového bloku Univerzity třetího věku proběhne únorová přednáška o historii a současnosti výroby českého porcelánu. Součástí této prezentace budou i ukázky ze soukromé sbírky porcelánu PULS, který vyprodukovala porcelánka Pfeiffer und Loewenstein v Ostrově u Karlových Varů (původně Schlackenwerth), a to od roku 1901 až do roku 1945. Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na zajímavou výstavku porcelánu, a to všechny případné zájemce z FChT. Výstavka s ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážené studentky a studenti, upozorňujeme Vás na důležité termíny zápisů do IS STAG na letní semestr akademického roku 2022/2023: Kroužkový předzápis do IS STAG 1. 2. 2023 (od 08.00 h.) – 2. 2. 2023 (do 6.59 h.) Individuální předzápis do IS STAG 2. 2. 2023 (od 09.00 h.) – 3. 2. 2023 (do 24.00 h.) Doplnění a úpravy rozvrhů 7. 2. 2023 (od 08.00 h.) – 8. 2. 2023 (do 24.00 h.) Burza předmětů 13. 2. 2023 (od 08.00 h.) – 17. 2. 2023 (do 24.00 h.)...
Uchazečům o studium na vysoké škole se představila Univerzita Pardubice na veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Praze. Zájemcům o studium jsme vyzdvihli benefity studia na Univerzitě Pardubice - kompaktní kampus, ve kterém studenti najdou ubytování, ale i menzu nebo knihovnu a další služby. Patří mezi ně také nabídka studia v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+ nebo velké možnosti sportovních aktivit přímo na univerzitě. Výhodou je také dopravní dostupnost...
Ve čtvrtek 23. února 2023 se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskuteční bakalářská sponze a inženýrská promoce, při nichž ukončí svá studia 65 bakalářů a 34 inženýrů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve studijních programech Hospodářská politika a veřejná správa, Ekonomika a management, Informatika a systémové inženýrství a Aplikovaná informatika. Vysokoškolské diplomy obdrží čerství absolventi z rukou děkana prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D....
Na počátku ledna odstartoval tříletý mezinárodní projekt pro detailní průzkum nástěnných maleb tzv. Emauzského cyklu v Praze financovaný německou státní nadací Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Německá spolková nadace pro životní prostředí). Přestože se nadace věnuje primárně financování vědeckých projektů z oblasti životního prostředí, financuje také výzkum s tímto zaměřením v oblasti kulturního dědictví. Zkoumané nástěnné malby se nacházejí v Praze, v ambitu kláštera...
Volební komise ve složení: Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa – předseda, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D. - členky komise, zpracovala harmonogram volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Písemné návrhy na kandidáty pro volbu děkana/děkanky FZS budou ve stanoveném termínu (2. 1. – 27. 1. 2023) předkládány členy akademické obce a vědecké rady fakulty volební komisi, která návrhy na funkci děkana/děkanky...
POZVÁNKA na 2. zasedání Akademického senátu FChT UPCE, které se bude konat v pondělí 30. ledna 2023 od 13:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: Zahájení Projednání materiálu „Plán nákupu investic FChT v roce 2023“ Různé Podklady pro jednání jsou k dispozici na adrese: https://zamestnanci.upce.cz/akademicky-senat-fcht doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - v.r. předseda AS FChT UPCE