Novinky

INFORMACE K 1. KOLU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do bakalářských studijních programů Dle úpravy pravidel k přijímacímu řízení na základě současného stavu a dle zákona č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů  byly stanoveny termíny přijímací zkoušky:     11. 6. 2020  pro bakalářský studijní program:   Všeobecné...
Příměstský tábor 14. 05. 2020
Chcete strávit zajímavý prázdninový týden? Dopravní fakulta Jana Pernera pořádá Příměstský tábor 17. – 21. srpna 2020 Přihláška na tábor Hlavní program: výroba nože s pevnou čepelí  výroba koženého pouzdra na nůž Doprovodný program: teambuildingové hry exkurze lukostřelba další doprovodný program Cena:  2 900,- Kč              ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dovolujeme si oznámit vydání nových pravidel: Opatření děkanky č. 7/2020 Provoz Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice při omezení studia
Na základě Usnesení vlády České republiky č. 537 ze dne 11. května 2020 (přílohy 1 a 2) vydává děkan Fakulty filozofické UPa s účinností od 13. května 2020 toto opatření. Studenti a akademičtí pracovníci se smí účastnit studia (výuky, zkoušení, státních závěrečných zkoušek, konzultací apod.), jestliže splní podmínky uvedené v Opatření děkana č. 4/2020, čl. 1, odst. 4. Ochranu horních cest dýchacích však nemusejí mít, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a je-li v ...
OZNÁMENÍ o konání 2. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 19. května 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1.  Schválení skrutátorů zasedání. 2.  Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického      senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 3.  Schválení programu...
  Vzájemná spolupráce mezi Fakultou chemicko–technologickou Univerzity Pardubice a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě vyústila již v loňském roce podpisem memoranda o spolupráci. Tato střední škola s dlouholetou tradicí v Libereckém kraji se tak stala naší již v pořadí pátou „Fakultní školou“, což podtrhuje umístění označení v podobě smaltované cedule na fasádě školy. Spolupráce mezi oběma institucemi je naplňována...
Právě dnes 12. 5. 2020 vrcholí kampaň Nursing now, která má za cíl podpořit postavení zdravotních sester. Dnes uplynulo 200 let od narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale. Byla hrdinkou své doby, zlepšila zdravotnickou péči, pomáhala zachraňovat životy vojákům v krymské válce. I dnešní doba má své hrdiny, koronavirus je těžkou zkouškou nejen pro české zdravotníky. V první linii se ocitla i absolventka Fakulty zdravotnických studií Kristýna Pospíchalová,...
Úřední hodiny 05. 05. 2020
Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si oznámit, že v období od 5. 5. do 30. 6.2020 dochází k úpravě úředních hodin studijního oddělení a sekretariátů kateder. Na obou pracovištích bude zajištěn provoz každý den v čase 8:00 – 13:00 hodin a ve dnech pondělí – středa – čtvrtek i v čase 13:00 – 15:30 hodin. S pozdravem Studijní oddělení FZS