Novinky

Vážené studentky a studenti, upozorňujeme Vás na důležité termíny zápisů do IS STAG na letní semestr akademického roku 2022/2023: Kroužkový předzápis do IS STAG 1. 2. 2023 (od 08.00 h.) – 2. 2. 2023 (do 6.59 h.) Individuální předzápis do IS STAG 2. 2. 2023 (od 09.00 h.) – 3. 2. 2023 (do 24.00 h.) Doplnění a úpravy rozvrhů 7. 2. 2023 (od 08.00 h.) – 8. 2. 2023 (do 24.00 h.) Burza předmětů 13. 2. 2023 (od 08.00 h.) – 17. 2. 2023 (do 24.00 h.)...
Na Fakultě restaurování UPCE proběhl ve dnech 12.–16. 12. 2022 kurs retuše vedený významným italským restaurátorem Paolem Pastorellem. Paolo Pastorello působí nejen v Římě, kde sídlí jeho firma STUDIO CRC, ale také po celé Itálii a celém světě. Podílel se na restaurování takových děl jako výzdoba hrobky Nefertari v Luxoru v Egyptě, nástěnné malby Giotta, Cavalliniho a Cimabua v Horní bazilice v Assisi, či nástěnných maleb v galerii Farnese od bratrů Carraciových v ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Akademický senát Univerzity Pardubice bude od 6. ledna fungovat v novém složení.  Volba členů do akademického senátu proběhla na univerzitě a jejich fakultách na přelomu listopadu a prosince loňského roku. Ve zvoleném složení bude Akademický senát působit ve volebním období od 6. ledna 2023 do 5. ledna 2026.  Gratulujeme kolegyním a kolegům ke zvolení. Členy Akademického senátu UPCE z řad akademických pracovníků byli zvoleni Dopravní fakulta Jana Pernera...
OZNÁMENÍ o konání 1. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice  ve funkčním období 2023 - 2026, které se uskuteční v prezenční formě v úterý 10. ledna 2023 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP) Program zasedání: 1. Informace o průběhu voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice pro funkční období 2023–2026, vyhlášení výsledků. Předání osvědčení o členství v AS UPCE. 2. ...
PF 2023 23. 12. 2022
Milí kolegové, za celé vedení naší fakulty Vám přeji požehnané, šťastné a veselé vánoční svátky.  Prožijte je s lidmi, které máte rádi, vždyť právě lidé okolo nás dělají tu pravou vánoční atmosféru, bez které by Vánoce nebyly Vánocemi. Do nového roku 2023 Vám přeji, aby byl už konečně klidnějším a normálnějším než byly roky předešlé, abychom jej všichni prožili v plném zdraví,   měli nezbytné štěstí a nacházeli radost v tom, co...
Na univerzitu přišel Ježíšek.  Katedře věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj podařilo získat učebnice a pracovní sešity českého jazyka pro Ukrajince. Téměř 200 učebnic a pracovních sešitů je po jednání s Jazykovým centrem Univerzity Pardubice umístěno v univerzitní knihovně. Učebnice budou používat účastníci nízkoprahových kurzů českého jazyka, které fakulta pořádá. 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, přátelé, jménem svým i jménem vedení Fakulty elektrotechniky a informatiky přeji vám všem bezstarostné prožití konce roku a hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2023.   Zdeněk Němec, děkan
Moc rádi se s vámi podělíme o krásnou zprávu. I letos jsme na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice organizovali online charitativní adventní aukci. Ani tento rok nebyl v řadě těch předešlých výjimkou. Zaměstnanci, jejich rodiny i přátelé fakulty tvořili, vyráběli, pekli, zavařovali, háčkovali.., to vše s cílem udělat radost a zároveň pomoci. Sešlo se opět mnoho krásných předmětů, které putovaly do dražby. Před samotnou aukcí, která proběhla 8. prosince, měli...