Novinky

Univerzita Pardubice a Východočeské muzeum v Pardubicích představují novou výstavu evropského významu, která je k vidění v pardubickém zámku. Výstava nese název Pernštejnské ženy a Evropa a svou premiéru měla loni v sídle Rady Evropy ve Štrasburku.  Pernštejnské ženy výrazně přispěly k procesu formování evropské kulturní identity. Především díky nim bohatý a starobylý rod Pernštejnů definitivně přesáhl charakter lokálního...
Členy Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera z řad akademických pracovníků se stávají:     1. Chocholáč Jan, Ing. Ph.D.                               42 hlasů   Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Oddělení logistiky a poštovních služeb 2. Vnenk Petr, Ing.                 ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Poslechněte si rozhovor s akad. mal. Tomášem Lahodou.  http://wisefoolpod.com/art-conservator-restorer-painter-tomas-lahoda-czech-republic/
OZNÁMENÍ o konání 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 25. května 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 3. Schválení programu zasedání. 4. Informace o činnosti...
Dovolujeme si oznámit omezení provozu studijního oddělení FZS z důvodu organizace akademických obřadů a zápisů do 1. ročníků. Studijní oddělení bude uzavřeno ve dnech: 29. 6. 2021  1. 7. 2021 2. 7. 2021  7. 7. 2021  Neodkladné záležitosti studentů bude vyřizovat kancelář č. 02008 (Lenka Kuthanová, Kristýna Bendová), T: 466 037 541. V průběhu letních prázdnin dochází k úpravě úředních hodin: PO - PÁ     ...
Informace pro uchazeče do bakalářských programů Klíčové podmínky pro přijetí na naši fakultu zůstávají stejné.  Pořadí uchazečů bude určeno na základě studijního průměru ze všech předmětů závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy a uchazeči si budou moci vylepšit pořadí bonifikací za vybrané aktivity. Podmínkou pro přijetí je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, i nadále proto budeme požadovat doložení maturitního vysvědčení....
Sluch – smysl, který nám umožňuje vnímat zvuky a zároveň má zásadní vliv na naši schopnost mluvit a komunikovat. Jen včasné vyšetření a případné odhalení jeho poruchy může zamezit tomu, aby později došlo k problémům s vývojem řeči. Odborníci z Pardubické nemocnice a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se proto dlouhodobě věnují neustálému zlepšování kvality péče o pacienty se sluchovými poruchami. Jedním z klíčových vyšetřovacích postupů je tzv. screening...
Datum 12.5. je na fakultě každoročně ve znamení oslav Mezinárodního dne sester, který je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství, Florence Nightingale. V rámci tohoto významného dne také navazujeme na loňský Rok sester a porodních asistentek a další akce, které musely být z důvodu pandemie Covid-19 odloženy. Ošetřovatelství je obor, jehož význam celospolečensky stoupá. "Všech sester a porodních asistentek si velice...