Novinky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, přátelé, jménem svým i jménem vedení Fakulty elektrotechniky a informatiky přeji vám všem bezstarostné prožití konce roku a hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2023.   Zdeněk Němec, děkan
Moc rádi se s vámi podělíme o krásnou zprávu. I letos jsme na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice organizovali online charitativní adventní aukci. Ani tento rok nebyl v řadě těch předešlých výjimkou. Zaměstnanci, jejich rodiny i přátelé fakulty tvořili, vyráběli, pekli, zavařovali, háčkovali.., to vše s cílem udělat radost a zároveň pomoci. Sešlo se opět mnoho krásných předmětů, které putovaly do dražby. Před samotnou aukcí, která proběhla 8. prosince, měli...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V týdnu od 12. do 16. prosince 2022 proběhl v prostorách Fakulty chemicko-technologické  UPCE sběr nepotřebného textilu a dalších předmětů, do kterého řada z Vás přispěla. Donesený materiál byl předán Diakonii Broumov. Děkujeme, že jste potřebným přispěli pro Vás již nepotřebným. Věříme, že většina darovaných věcí najde své nové majitele nebo bude smysluplně přepracována. Děkujeme za Vaši účast v současně probíhajícím dotazníkovém šetření a také...
Archeolog Jan Frolík a jeho kolega Jiří Šindelář byli oceněni čestným uznáním města Pardubice. Čestná uznání získali za zviditelnění města archeologickým průzkumem pernštejnsko-piastovské hrobky v kostele sv. Bartoloměje. Spolu s pěti oceněnými, kterým byla udělena Medaile města Pardubic, se tak připojili k dalším osobnostem, jež se významnou měrou podílely nebo nadále podílí na rozvoji či propagaci města.  Pan doktor Frolík působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické...
V návaznosti na soustavné prohlubování zájmu žáků základních škol o chemii a technické obory byla navázána užší spolupráce s pěti základními školami v Pardubickém kraji, která vyústila v provázání motivačních aktivit přímo na Fakultě chemicko – technologické Univerzity Pardubice. Konkrétně nabízíme těmto školám  možnost odborné exkurze s praktickým laboratorním cvičením pod vedením zkušené demonstrátorky Ing. Hany Doušové, Ph.D. v nové demonstrační...
Milí kolegové, milí studenti, za celé vedení naší fakulty Vám přeji požehnané, šťastné a veselé vánoční svátky. Prožijte je s lidmi, které máte rádi, vždyť právě lidé okolo nás dělají tu pravou vánoční atmosféru, bez které by Vánoce nebyly Vánocemi. Do nového roku 2023 Vám přeji, aby byl už konečně klidnějším a normálnějším než byly roky předešlé, abychom jej všichni prožili v plném zdraví,  měli nezbytné štěstí a nacházeli radost v tom, co...
V příloze naleznete Protokol o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice na volební období 6. ledna 2023 - 5. ledna 2026. Volby do AS UPCE se konaly v termínu od 28. listopadu 2022 do 9. prosince 2022.
Fakulta ekonomicko-správní podepsala smlouvu o spolupráci se skupinou Moore Czech Republic.. Moore Czech Republic je skupina firem, která patří ve své oblasti působnosti k největším a nejvýznamnějším hráčům na českém trhu. Její hlavní sídlo je v Praze, pobočky má v Brně, Ostravě, Příbrami, Pardubicích, Mostě a Bratislavě. “Věříme, že spolupráce bude výhodná jak pro skupinu Moore Czech Republic, tak i pro Fakultu ekonomicko-správní a hlavně pro její studenty, kterým nabízíme mnoho...