Novinky

Také v akademickém roce 2020/2021 se zájemcům z řad veřejnosti všech věkových kategorií otevřou na Fakultě ekonomicko-správní možnosti dalšího celoživotního vzdělávání. Připravili jsme pro posluchače zajímavé přednášky z oblastí ekonomie, financí, bezpečnosti. Zájemci se mohou již nyní přihlásit. Výuka začíná od 1. října. Přednášky budou probíhat každých 14 dní ve čtvrtek, vždy od 14.00 do 17.30 hodin. Podrobnější informace zde.
V tomto akademickém roce 2019/2020 byl na Fakultě chemicko-technologické UPa zorganizován a uspořádán již 15. ročník "Seminářů pro středoškolské učitele chemie". Pro tento ročník bylo naplánováno tradičních šest přednášek ve třech termínech, všechny příspěvky měli přednést, jak je již léta zvykem, kmenoví zaměstnanci fakulty. Způsob jejich výběru jsme ani v tomto ročníku nezměnili a program jsme opět sestavili na základě kolegiální a přátelské domluvy s ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Pozvánka na webinář 11. 06. 2020
Zveme všechny zájemmce na webinář Koronakrize - ekonomické zhodnocení a výhhled, který organizuje Fakulta ekonomicko-správní společně s P-PINK ve středu 17. 6. 2020 od 9 do do 10 hodin. Účast na webináři je možná po bezplatném přihlášení na e-mailu: info@p-pink.cz. Webinář bude probíhat v aplikaci ZOOM, odkaz k připojení získáte po registraci. Webinář povede doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. a bude shrnovat finanční dopady koronakrize. Zhodnotí přístupy ke...
Všem studentům naší fakulty, kteří se dobrovolně zapojili do aktivit v době koronavirové epidemie, bychom chtěli touto cestou velice poděkovat. Ať už se jednalo o aktivity spojené s šitím roušek pro rodinné příslušníky nebo okolí, pomoc v call centrech nebo seniorům, či dokonce výpomoc přímo ve zdravotnických zařízeních. Víme, že jste se jako naši studenti s pomocí zapojili na mnoha místech a vedení fakulty zajímá, jak byli naši studenti konkrétně aktivní, když se zrovna...
Fakulta zdravotnických studií pořádá poslední kurz v tomto akademickém roku.  Kurz předporodní přípravy se skládá z 3 lekcí zaměřených na období těhotenství, porodu, šestinedělí a péče o novorozence. Součástí kurzu je možnost prohlídky porodních sálů Pardubické nemocnice. Termíny lekcí červnového kurzu: 16. 6. 2020 Těhotenství, porod a šestinedělí 18. 6. 2020 Péče o novorozence I. 24. 6. 2020 Péče o novorozence II. Organizační...
OZNÁMENÍ o konání 3. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 16. června 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1.  Schválení skrutátorů zasedání. 2.  Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického      senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.  3.  Schválení...
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V rámci ročních přednáškových cyklů, tematicky nebo chronologicky jasně vymezených, jsou posluchači seznamováni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.   Posluchačem UVČ se může...