Novinky

Slavnostní bakalářské sponze absolventů Dopravní fakulty Jana Pernera se uskuteční ve středu 3.7. v  Aule Arnošta z Pardubic.   Obřady proběhnou v následujících časech: Od 9:00 hod. pro absolventy prezenčního studia oborů TŘD, DP-SV, DP-KV, PSDPI-OŽPD, AID, od 11:30 hod. pro absolventy prezenčního studia oborů DMML, MMLS, DI-EZD, DS, od 13:30 hod. pro absolventy všech oborů kombinovaného studia.   Absolventi se povinně dostaví do auly hodinu před zahájením obřadu k slavnostnímu...
Zápisy do navazujícího magisterského studia proběhnou dne 3. 7. 2013 v budově DFJP na učebně B1 v těchto časech: od 8.00      obor Ekonomika veřejného sektoru a Regionální rozvoj (prezenční i kombinované studium) od 10.00   obor Ekonomika a  Management podniku  (prezenční i kombinované studium)  od 12.00  obory Pojistné inženýrství, Informatika ve veřejné správě, Regionální a informační management   Přijatí studenti, kteří nemají ještě ukončené bakalářské studium státní závěrečnou...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakultu ekonomicko-správní opouští letos v červnu 354 úspěšných absolventů - 231 bakalářů a 123 inženýrů. V úterý 2. července (v 9:00, 11:00, 13:00 a v 15:00 hodin) se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskuteční bakalářské sponze, při nichž ukončí svá studia 231 letošních bakalářů Fakulty ekonomicko-správní. Titul "bakalář" získává 169  absolventů prezenčního studia bakalářských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a...
Studujete ekonomii, strojírenství, přírodní vědy nebo cestovní ruch? Jste v posledním ročníku bakalářského studia? Domluvíte se velmi dobře německy a anglicky? Ukončili jste studium řádné a s vynikajícími výsledky? Pokud ano, nabízí se Vám možnost absolvovat magisterské studium v Německu. Stipendium  sestává z dvouletého magisterského programu na University of Cologne, RWTH Aachen University nebo na German Sport University Cologne. Studenti pak stráví extra semestr praxí v zavedené německé...
Významného úspěchu dosáhl student doktorského studia Fakulty ekonomicko-správní Ing. Jan Hovad, který obsadil 3. místo v soutěži o cenu Josepha Fouriera. Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Bull s.r.o. vyhlásily vědecké ceny, jimiž odmění nejlepší české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. "Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2013" je spojena s finanční odměnou, v případě prvních dvou míst i s možností vycestovat na...
Všem přijatým uchazečům ke studiu do bakalářského studia na Fakultu ekonomicko-správní gratulujeme. Zápis do studia proběhne dne 1.7. 2013  nebo 3.7.  na učebně DB B1 (budova Dopravní fakulty Jana Pernera). Všichni přijatí uchazeči obdrží poštou pozvánku k zápisu s podrobnějšími informacemi. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení není nutné zasílat předem, ale uchazeč ji odevzdá u zápisu do studia. Pokud se nemůže přijatý uchazeč zůčastnit zápisu osobně, může pověřit blízkou osobu, která ho u...
35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil celostátní přehlídkou ve dnech 14. až 16. června 2013 v Brně. SOČ je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního institutu dětí a mládeže (NIDM MŠMT).   V oboru 03 CHEMIE získal 1. místo student Jan Hrabovský Gymnázium Josefa Ressela Chrudim   Název práce:  Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku Pracoviště: Katedra obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-...