Novinky

Dne 20. 5. 2021 se od 9:00 hod. bude konat Věděcká rada Fakulty ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice, kde se uskuteční řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jitky Komárkové, Ph.D. a habilitační řízení Ing. Viktora Prokopa, Ph.D. Doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. přednese přednášku na téma Metody prostorových analýz a jejich využití. Více informací o řízení profesorem. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. bude obhajovat habilitační práci na téma Význam sociálního kapitálu pro budování...
English below: Dáváme na vědomí, že doktorandská a magisterská konference Wellbeing, Harm, and Religion (na které se podílí také Katedra filosofie a religionistiky) prodlužuje deadline pro zasílání přihlášek pro aktivní participaci! Nový termín je nastaven na 16. května. Takže posílejte abstrakty, těšíme se na vás. Přihlašovat se můžete přes formulář zde: http://bit.ly/WHeREGISTRATION. Více informací zde: https://religionistika.phil.muni.cz/where2021 https://www.facebook...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Že nemůže být výhybka chytrá? Odborníci z Univerzity Pardubice spoluvytvářejí komplexní diagnostický systém výhybek, který dokáže, že ano. Sám oznámí poruchu výhybky, a navíc přispěje ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení údržby a sníží náklady na železniční infrastrukturu. Novinka se zkouší ve výukovém a výzkumném centru dopravní fakulty v Doubravicích, praktické testy výhybky pak na trase Praha-Ostrava. Odborníci z Dopravní fakulty Jana Pernera vyvíjí inteligentní...
Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci při příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek. Profese porodní asistentky je náročné povolání, které má dlouhou historii. Od nepaměti mezi námi byly ženy, které pomáhaly těhotným s jejich těhotenstvím, porodem, poporodním obdobím i péčí o narozené děťátko.     Již téměř 20 let se porodní asistentky vzdělávají na bakalářském stupni studia, a některé i na magisterském stupni. Porodní asistentka je v...
Střední zdravotnická škola Pardubice je historicky první fakultní školou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Smlouvu o spolupráci obě instituce podepsaly za účelem propojení středního a vysokého školství, a vzájemné spolupráce při rozvíjení znalostí a schopností studentů a žáků. Dalším společným cílem je propojit střední a vysoké školství při výchově a vzdělávání špičkových odborníků, a také šířit povědomí o významu ošetřovatelství a jiných nelékařských zdravotnických profesí...
INSTITUT PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÍDEL, z.s. vyhlašuje 5. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU JIŘINY BERGATT JACKSON 2021      ZA NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI V OBLASTI ÚZEMNÍHO ROZVOJE     Do soutěže se mohou studenti hlásit sami, nebo mohou být přihlášeni prostřednictvím svých vedoucích. Diplomové práce musí být obhájeny v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. Práce zasílejte do 15. července 2021 v tištěné verzi na adresu: IURS...
Mladí vědci a studenti ze dvou fakult Univerzity Pardubice úspěšně ukončili dvouletý projekt, díky kterému se budou středoškoláci vzdělávat na základě moderní interaktivní výuky. Nové materiály využijí zejména školy se zaměřením na dopravu a spoje. O atraktivní výuku mají ale zájem i další školy. Mobil bude ve výuce nezbytný. Tvůrci z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní kladli při vývoji výukového softwaru důraz na využití takových forem zpracování...
Tradiční akce Fakulty filozofické Univerzity Pardubice kvůli epidemcké situaci letos proběhnou online. Zcela výjimečně je tak mohou sledovat nejen studenti, ale také další zájemci. Přehlídka krátkých dokumentárních filmů Sociocon 20-21 má tentokrát název Nahoru a dolů. Studenti, absolventi a akademici v ní představí etnografické snímky, budou hovořit se zajímavými hosty a diskutovat nad antropologickými tématy. Akci pořádá Katedra sociální a kulturní antropologie v...