Novinky

Centrum péče o zdraví Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí velké množství přednášek, workshopů tematicky zaměřených na prevenci a péči o zdraví.  Máme tu pro vás nejen vánoční TIP na dárek.  DÁRKOVÝ POUKAZ na KURZ PRVNÍ POMOCI nebo na  KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY.  Co říkáte, to je přeci skvělý Dárek!      
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás informovat, že se v pondělí 19. prosince 2022 od 14 hod. uskuteční on-line schůzka, jejíž tématem bude bližší seznámení zaměstnanců s oceněním HR Award v rámci Univerzity Pardubice. Náplní schůzky budou informace o certifikaci HR Award, co již bylo splněno a co musí být splněno pro udržení ocenění HR Award a další důležité informace vztahující se k dané oblasti. Předpokládaná délka schůzky je 30 minut a následně bude možnost...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve čtvrtek 8. prosince proběhla na Fakultě elektrotechniky a informatiky přednáška Ing. Pavla Šimáka ze společnosti ČEZ a.s. na téma Jádro pro budoucnost. Přednáška byla nabitá zajímavými a podnětnými informacemi, a to také s ohledem na právě probíhající energetickou krizi v Evropě. Ing. Šimák nejprve představil studentům stávající elektrárny Temelín a Dukovany a pohovořil o stavbě nových jaderných reaktorů. Vysvětlil, proč potřebujeme jadernou energii a jakou roli hrají...
Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se od října opět konala pro seniory a zájemce z řad veřejnosti všech věkových kategorií Univerzita třetího věku. Do zimního semestru se přihlásilo téměř 70 zájemců. Celkem deset přednášek mělo společné téma „Ekonomie a stát v historické perspektivě“. Na každém setkání se populárně naučnou formou představilo jedno téma z historie ekonomie, které doplnilo další z oblasti správy státu. Studenti se například dozvěděli...
Za FEI se členy Akademického senátu Univerzity Pardubice z řad akademických pracovníků stávají: Ing. Daniel Honc, Ph.D. – Katedra řízení procesů Mgr. Pozdílková Alena, Ph.D. – Katedra matematiky a fyziky Ing. Jan Panuš, Ph.D. – Katedra informačních technologií Ing. Karel Juryca – Katedra elektrotechniky Za FEI se členy Akademického senátu Univerzity Pardubice z řad studentů stávají: Šimon Pipek – bakalářský stud. program Automatizace, 2. ročník Michal...
V prosinci bude studijní oddělení standardně otevřeno v úředních hodinách (tzn. úterý, středa, pátek) až do 21. 12. 2022. V pátek 23. 12. 2022 jsou úřední hodiny z provozních důvodů zrušeny. Od 24. 12. 2022 do 1. 1. 2023 je studijní oddělení uzavřeno. Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky. Studijní oddělení FES
Ve dnech od 7. 12. 2022 do 9. 12. 2022 se na Fakultě filozofické uskutečnily elektronické volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice (AS UPCE).  Do Akademického senátu byli voleni čtyři akademičtí pracovníci a dva zástupci studentů. Každý akademický pracovník měl možnost vybrat až čtyři preferované kandidáty z řad akademických pracovníků, každý student mohl vybrat až dva kandidáty z řad studentů. Výsledky voleb Členy AS UPCE z řad akademických...
Informace o výsledcích doplňujících voleb do komory studentů AS FZS, které proběhly ve dnech 5. 12. - 6. 12. 2022 elektronicky. Počet kandidátů:                      1 Počet volených zástupců:         1 pořadí Jméno a příjmení obor 1...