Novinky

Chtěli byste nahlédnout pod pokličku práce našich vědeckých osobností a zjistit, čím se zabývají? Pak jste na správném místě. Na oblíbené dikusní večery navazujeme s dalším programem pro veřejnost, který nese název Kavárna Universitas FILDA. Speciální edice kavárenských setkání ma za cíl přiblížit veřejnosti aktivity osobností badatelského nebe Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. V rámci jednotlivých on-line kaváren Vám představíme vědecké celebrity a seznámíme Vás s výsledky...
Vážení studenti FR UPa, od pondělí 7. 12. 2020 bude změněn režim na vysokých školách: - v prezenční formě bude probíhat  laboratorní, praktická, experimentální a umělecká výuka ve všech ročnících bakalářského i navazujícího magisterského studia. Výuka bude probíhat dle prosincového rozvrhového schématu. Teoretická výuka, mimo studentů prvních ročníků, bude i nadále zajištěná on-line formou. - studenti prvních ročníků (BcA., MgA.) se účastní prezenční výuky i v...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta zdravotnických studií pod vedením PhDr. Kateřiny Horáčkové, Ph.D. a Mgr. Lucie Jiráskové představila unikátní program spolupráce s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. Programu by se mělo účastnit všech pět nemocnic NPK, a. s. Na setkání s vedením Nemocnice Pardubického kraje v září hovořili zástupci Fakulty zdravotnických studií o novém způsobu vedení odborné praxe pro studenty oboru Všeobecná sestra. První setkání mentorů klinické praxe se zástupci fakulty...
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří Dopravní fakulty Jana Pernera, kde se dozvíte vše o studijních programech a specializacích, které u nás můžete studovat. Popovídáte si s vyučujícími i studenty, budete míst možnost navštívit moderní laboratoře ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě a Dopravní sál. Prohlídnete si náš kampus, fakultu i učebny. Lépe se pak můžete rozhodnout. Budeme se na vás těšit a včas přichystáme podrobný...
Zaměstnanci a studenti opět pomohli, přestože současná situace nepřeje společným hromadným akcím. Univerzita musela zrušit všechny podzimní i zimní kontaktní akce, a také oblíbené společné každoroční tvoření adventních věnců s výtěžkem pro Oblastní charitu Pardubice. Akci se ale lidé z univerzity rozhodli uspořádat v jiné podobě. Letos tvoříme věnce sami, a přece společně. Zaměstnanci a studenti univerzity si vyzvedli materiál na věnce a přímo na místě také přispěli....
Srdečně zveme všechny zájemce na odborné vědecké webináře ÚSSV FES Společnost a její správa, které se budou konat ve dnech 8. a 9. 12. 2020 Kvalita ve veřejné správě Mgr. Michal Zitko, – tajemník Magistrátu města Pardubic 8. 12. 2020, 13.00 h - 14.00 h Garant: Ing. J. Fuka, Ph.D.       Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.   Licenční smlouvy a software JUDr. Dalibor Kovář, vedoucí advokát v ...
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2020 se uskutečnilo XII. české platónské symposium, jehož tématem byl Platónův dialog Lachés. Přes nutnost pořádat konferenci online byl zájem badatelů, studentů i veřejnosti značný, příspěvky inspirativní a diskuse živá. Na konferenci bylo ve dvou dnech předneseno deset příspěvků týkajících se jak dobového kontextu pojímání statečnosti, tak systematických otázek a problémů pojímání ctnosti a dobrého života. Příspěvky z konference budou publikovány knižně u...
Zaměstnanci a studenti opět pomohou, přestože současná situace nepřeje společným hromadným akcím. Univerzita musela zrušit všechny podzimní i zimní kontaktní akce, a také oblíbené společné každoroční tvoření adventních věnců s výtěžkem pro Oblastní charitu Pardubice. Akci se ale lidé z univerzity rozhodli uspořádat v jiné podobě. Letos budou tvořit sami, a přece společně. V univerzitní aule bude výdejní místo pro zájemce o materiál na adventní věnce. Zaměstnanci nebo...