Novinky

Uvítali byste podporu při samostudiu? Jste zahlceni texty a přívalem informací na distanční výuce? Máte pocit zmaru, čtete text stále dokola a stále nic nevíte? Odpověděli jste „ANO“? Pak je právě pro Vás určen webinář, který je zaměřen zejména na to, jak efektivně pracovat s textem, jaké jsou nástroje a možnosti zpracování informací. Seznámíte se a získáte povědomí o možnostech studijní strategie, efektivní práce s textem, práce s pamětí. 4. 12....
Srdečně Vás zveme na zasedání Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, které se uskuteční ve středu 18. listopadu 2020 od 13:00 hodin distančně, formou videokonference Program zasedání: 1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS DFJP s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference. 3. Schválení programu zasedání. 4. Návrh změny jednacího řádu Akademického senátu Dopravní...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dovolujeme si Vás informovat o nových stupních opatření v oblasti omezení výuky na VŠ - model PES. Aktuální epidemiologickou situaci bude MZ ČR mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém): matice opatření link https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/PES-Matice-opatreni-131120.pdf. V návaznosti na tento model zůstává listopadová výuka na FZS v nastaveném režimu.    
17. listopad. Den, kdy je co slavit. Svátek studentů i začátek svobodné cesty. Loni jsme na univerzitě slavili společně, letos nám to pandemie nedovoluje. „Proto bych chtěl všechny vyzvat, abychom si státní svátek a roky 1939 a 1989 připomněli v rodinách. Mluvte se svými rodiči, dětmi nebo vnuky o tom, čím je tento den výjimečný, a co všechno ve vašich životech změnil. Má to velký smysl,“ vyzval rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.
Dne 11. listopadu se uskuteční online shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera, na němž se představí kandidát na funkci děkana. Možnost sledování online přenosu bude na adrese https://bit.ly/329LvRc. Začátek online přenosu je v 13:00 hodin z univerzitní auly UA/A1.   Ing. Lenka Machačová - Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP
Do studia zveme zajímavé lidi, pracující v nevšedních profesích. Dnes to bude především o restaurování nejznámějších českých památek, například i soch na Karlově mostě. Povídat si budeme s restaurátorem doc. Jakubem Ďoubalem, který působí jako vedoucí Ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Máte pěkné jméno, Ďoubal. To se k restaurátorovi hezky hodí. Tak to je častá narážka, ale už jsem si na to zvykl. Navíc můžeme říct, že jste koudelníkův syn,...
Kudy vedla cesta k Bílé hoře? Abychom pochopili tyto události, musíme se vrátit do doby panování císaře Rudolfa II. Hovoříme o tom s historikem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice. Rudolfínský dvůr v Praze byl tehdy evropský fenomén. Jak se to stalo? Rudolfínský dvůr představuje ve své době naprostou výjimku. Šlo o významné politické centrum, které přitahovalo nejen uměleckou elitu, ale i vědce. Experimentální výzkum, který se tehdy v Čechách realizoval v řadě vědních...
nabízí možnost získat mezinárodní certifikát z německého jazyka                                                   Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)  v následujících úrovních podle Evropského referenčního jazykového  rámce:                                  ...