Novinky

Studenti sociální antropologie Univerzity v Pardubicích strávili dvacet dnů mimo civilizaci v polární oblasti Švédska, kde ušli skoro tři sta kilometrů. Terénní praxe měla účastníky učit sebepoznávání. Terénní praxe ve Švédsku se zúčastnil jeden student, šest studentek a vedoucí katedry. Původně se přihlásilo 25 zájemců. „Postupně se to zredukovalo, snažil jsem se je vylekat, následně jsme měli soustředění v Krkonoších, kde byla těžká fyzická zkouška s plnou polní. Sedm statečných odolalo...
Ústav historických věd v červenci navázal spolupráci se Slovenským báňským muzeem v Banské Štiavnici. Muzeum pro veřejnost pořádá projekt CITADELA, do kterého se zapojila i naše archeoložka Katarína Kapustka. V prostorách slovenského muzea usilovně pracovala, bádala a tvořila muzejní rezidentka Katarína Kapustka, která působí také na Ústavu historických věd FF UPCE. Ve svém výzkumu se věnuje pravěkému osídlení horských oblastí, přemísťování pravěkých lidí či kamenným...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Za středeční tragickou nehodou na trati u Domažlic, kde se srazily dva vlaky a při nehodě přišli o život tři lidé, může podle Petra Nachtigalla z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice nejspíše chyba strojvedoucího. Podle něj by tragédii nezabránil ani tzv. „generální stop“, tedy moderní zabezpečení, kdy dispečeři vlaky zastaví na dálku. Podle vyšetřovatelů stálo za tragédií u Domažlic nejspíše lidské selhání. Jeden ze strojvedoucích – rychlíku jedoucího z...
Vážení studenti, v týdnu od 9. do 13. 8. bude studijní oddělení FEI zcela uzavřeno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou po prázdninách!
Akademie věd ČR, vysoké školy a ostatní výzkumné instituce jsou úrodnou půdou pro nápady a řešení, které mají dopad na kvalitu našeho života. Kdo stojí za transferem výzkumných výsledků a inovací z akademického prostředí do běžného života v České republice? Tentokrát jsme se podívali do Centra transferu technologií a znalostí na Univerzitě Pardubice. Příběh Centra pro transfer technologií a znalostí (CTTZ) se na Univerzitě Pardubice začal psát díky projektu v rámci Operačního programu...
Zemřel doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 29. července 2021 zemřel náš vzácný kolega, akademik doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., prorektor Univerzity Pardubice v letech 2000 – 2014. Docent Jiří Cakl svůj celoživotní odborný zájem zasvětil naší alma mater, Univerzitě Pardubice, na níž působil jako vysokoškolský učitel a vědec od samého začátku své profesní dráhy. Svůj velice aktivní pracovní život věnoval bádání v oboru chemického...
Fakulta ekonomicko-správní vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia. Bakalářské studium pro studijní programy: Finance - prezenční forma Informatika a systémové inženýrství, specializace Informační a bezpečnostní systémy - prezenční forma Hospodářská politika a veřejná správa - profil profesní, specializace Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci - kombinovaná forma Podmínky...
Fakultu restaurování Univerzity Pardubice povede opět Mgr. BcA. Radomír Slovik.  Expert na restaurování dokumentů a knižní vazby bude v čele fakulty i další čtyři roky. Děkana zvolila většina z devítičlenného akademického senátu fakulty jako kandidáta na děkana a  do funkce ho přímo na fakultě v Litomyšli oficiálně uvedl rektor UPCE Jiří Málek.  Druhé funkční období Radomíra Slovika začne 1. září. „Mým cílem je udržet kvalitu výuky a propojit...