Novinky

Volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice proběhnou ve dnech 5. 12. (9:00) - 6. 12. 2022 (16:00)  elektronickou formou a to na adrese https://evolby.upce.cz/   Kandidáti do komory akademických pracovníků: BLANAŘ Vít Mgr. Ph.D. ČERNOHORSKÁ Iveta Mgr. FALTOVÁ Barbora Mgr. HLAVÁČKOVÁ Eva Mgr. Ph.D. PODESZWA Ondřej Mgr. et Mgr. ŠKVRŇÁKOVÁ Jana Mgr. Ph.D. ŠOUKALOVÁ Kristýna Mgr. Ph.D. VÁCLAVÍKOVÁ Klára Mgr. Ph....
DOPLŇUJÍCÍ volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice – STUDENTSKÉ SEKCE proběhnou ve dnech 5. 12. (9:00) - 6. 12. 2022 (16:00) elektronickou formou a to na adrese https://evolby.upce.cz/ Kandidát do komory studentů: Bc. LUDVÍK Hynek  (student navazujícího magisterského studijního programu Organizace a řízení ve zdravotnictví)   Volební komise Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D. Mgr. Kateřina...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Termín a způsob konání voleb: 5. 12. 2022 – 00:00  až  8. 12. 2022 – 23:59 Volby probíhají elektronicky s využitím aplikace VOLBY dostupné na https://evolby.upce.cz/. Podmínkou pro hlasování je předchozí autentizace voliče prostřednictvím jeho univerzitních přístupových údajů (NetID a heslo). Volič provádí volbu přímo ve volebním systému, přičemž volební systém ho upozorní na následky této volby před odesláním hlasovacího lístku. Volební systém znemožňuje...
Fakulta elektrotechniky a informatiky srdečně zve všechny zájemce na Den otevřených dveří. Akce se uskuteční v pátek 3. února 2023 od 10 h v budově fakulty na nám. Čsl. legií 565.  Návštěvníci si nejprve v posluchárně H1 vyslechnou přednášku o fakultě, studijních programech a podmínkách přijímacího řízení,  následně budou mít možnost nahlédnout do našich moderních učeben a laboratoří.  Navštívit nás lze i virtuálně - na stránkách Den...
Ve čtvrtek 1. prosince jsme přivítali na naší fakultě dvě desítky studentů z gymnázia v Sedlčanech. Návštěvy se ujal vedoucí Katedry řízení procesů Ing. Daniel Honc, Ph.D., který studenty provedl po fakultě. Seznámil je s tím, co by je při studiu technických oborů jakými jsou elektrotechnika, informatika a automatizace na fakultě čekalo. Z oblastí strojového učení, počítačového vidění a umělé inteligence předvedl studentům robota hrajícího piškvorky a pro odreagování je pozval do...
V příloze naleznete přijatá usnesení 168. zasedání Pléna České konference rektorů. 168. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 1. prosince 2022 v Plzni za hostitelství Západočeské univerzity v Plzni.
Účastníci krajského kola Ekonomické olympiády pro střední školy se opět potkají na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.  Krajské kolo Ekonomické olympiády je pořádáno pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a uskuteční se dne 9. 2. 2022 od 9:00 hod. Krajská kola soutěže se budou konat téměř ve všech krajích České republiky a zúčastní se jich více než 1000 studentů. Na krajských kolech se studenti mohou těšit také na zajímavé přednášky a...