Novinky

Zcela unikátní knihu "Pardubicko z nebe" si budou moci zájemci zakoupit jako nezapomenutelnou připomínku Pardubického kraje vydávanou u příležitosti 70. výročí chemického vysokého vzdělávaní v Pardubicích. Od května ji bude možno zakoupit přes webové stránky nakladatelství CBS a později i v turistických centrech nebo knihkupectvích. Česko-anglická publikace nabízí na více jak 130 stranách netradiční letecké pohledy na Pardubický region v jeho plné kráse. Jednotlivé oblasti...
  V souvislosti s mimořádnými opatřeními jsme aktualizovali fakultní Harmonogram akademického roku 2019/2020. Nové termíny jsou posunuty tak, aby se v rámci studia (vč. samostudia a ukončování předmětů) i praktických činností (v ateliérech či in situ) zvýšila pravděpodobnosti úspěšného dokončení všech povinností do okamžiku kontroly studia a zápisu do následujícího akademického roku (naplánováno na 2. polovinu září). Nejsme bohužel schopni odhadnout, jak se situace...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení studenti, všichni v tyto dny čekáte, jak bude dále probíhat vaše studium v letním semestru. Vedení fakulty připravilo podrobný harmonogram a postup pro mimořádné zvládnutí letního semestru.  Věříme, že na většinu vašich otázek naleznete odpovědi v dokumentu, který je umístěný na studentském intranetu v odkazu studium - výuka Informace k organizaci odbnorné praxe, která čeká studenty 2.ročníku bakalářského studia, naleznete zde. Aktualizovaný...
Kovová plastika Chemika, která byla od roku 1978 umístěna na Palackého třídě, se přesune před Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Jejím vlastníkem už od letošního roku nebude město Pardubice, jak tomu bylo doposud, ale nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, která toto umělecké dílo z ateliéru akademického sochaře Luboše Moravce obdržela od radnice formou daru. „Umístění plastiky Chemika na Palackého třídě dávno ztratilo své opodstatnění, zejména v ...
Vyhlášení 2. kola přijímacích zkoušek pro akademický rok 2020/2021 pro specializaci Nástěnná malba, sgrafito a mozaika bakalářského studijního programu   Fakulta restaurování vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studijního programu, specializace Nástěnná malba, sgrafito a mozaika, pro akademický rok 2020/2021 Doručení přihlášky na FR do 25. 8. 2020 Termín konání přijímacích zkoušek do Bc. studia 15. - 17. 9. 2020 Bližší...
Aktuální info pro nové uchazeče o studium a studenty naší fakulty: Vzhledem ke vzniklé situaci v České republice a ve světě se snažíme flexibilně reagovat a prodlužujeme termíny podávání přihlášek! Cílem tohoto rozhodnutí vedení fakulty je maximálně umožnit studentům, vzhledem k aktuálně nepříznivé situaci ve společnosti, aby mohli své přihlášky zasílat i po původně plánovaném termínu. Věříme, že si tak snáze najdete cestu podat si přihlášku a začít svou...
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice prodlužuje termín pro podání přihlášky k bakalářskému studiu. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu.