Novinky

Studentská cena děkana za akademický rok 2019/2020 byla udělena celkem devíti studentům Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Oceněni byli studenti napříč bakalářskými i magisterskými obory. Studentská cena děkana II. stupně je udělována za vynikající úroveň bakalářské práce a její obhajoby, doložená doporučením a zdůvodněním komise pro státní závěrečné zkoušky.  Oceněnému je přiznáno stipendium ve výši 8.000 Kč.  ...
Vážení studenti, absolventi, zaměstnanci, vážená veřejnosti,   Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice v rámci pomoci řešení koronavirové pandemie mimo jiné komunikuje se  zdravotně-sociálními zařízeními, které žádají o personální výpomoc, se subjekty, které centrálně organizují konkrétní formy pomoci.   Zapojit se může každý z nás, a proto jsme vytvořili prostor...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Organizace studia s ohledem na epidemiologickou situaci Zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce. Nebude tedy možná žádná fyzická kontaktní výuka ani konzultace v prostorách DFJP Zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob VZHLEDEM K NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ JE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ DO 2. LISTOPADU 2020 ZCELA UZAVŘENO! Studijní oddělení můžete kontaktovat přes e-maily jednotlivých referentek (andrea.hemzska@upce.cz, jana.novotna@upce.cz, ...
Cyklus přednášek a diskusních večerů s názvem Kavárna Universitas započal v novém semestru tématem, které zaujalo mnoho posluchačů. Přednášku o morových epidemiích v raném novověku v českých zemích pronesl děkan Fakulty filozofické doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. Akce kvůli současné epidemiologické situaci proběhla v online režimu přes Microsoft Teams dne 30. září 2020. Díky přednášce jsme měli možnost pochopit dopady moru na společnost a zároveň sledovat, jak tato epidemie zvaná černá smrt...
V úterý 13. října 2020  byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku soutěže „MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice“. I letos obsadili přední místa studenti Fakulty ekonomicko-správní. Studentka 3. ročníku studijní specializace Ekonomika a provoz podniku  Lucie Částková obsadila 3. místo a Eliška Kolaburdová ze specializace Management podniku se umístila na 5. místě. Soutěž vyhrál projekt studentek Vysoké školy kreativní komunikace. Cílem soutěže je aktivizovat mladé...
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice oznamuje akademické obci: Návrhy kandidátů na funkci děkana DFJP jsou oprávněni podávat všichni členové akademické obce DFJP a Vědecké rady fakulty nejpozději do pondělí 02. 11. 2020 do 14:00 hodin. Návrhy se podávají v písemné podobě členům volební komise, která pracuje ve složení: Ing. Petr Sýkora (předseda komise) Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. Ing. Monika Skalská, Ph.D. Ing. Jiří...
Děkan Fakulty chemicko–technologické Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020, které se týká zajištění poskytování zdravotních služeb a zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu, vyzval všechny studenty: 3. ročníku bakalářského studia studijního programu, studijního oboru Zdravotní laborant 2. ročníku navazujícího magisterského SP, st. oboru Bioanalytická...
Děkan Fakulty ekonomicko-správní vyhlásil pro všechny studenty prezenčního studia na dny 26. 10. - 27. 10. a 29.10. - 30. 10. děkanské volno. V tyto dny výuka odpadá.Studenti kombinovaného studia pokračují v on-line výuce dle svých rozvrhů. Sdělení FES 2020-005