Novinky

V sobotu 10.10.2020 proběhl první ročník konference nazvané Studentský den nukleární medicíny, které se účastnily i studentky Fakulty zdravotnických studií. Konference byla pořádaná Radiofarmaceutickou skupinou Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze a byla realizovaná online. Konference se účastnili nejen studenti a studentky vysokých škol, ale také akademici, nebo zástupci tuzemských a zahraničních firem. Univerzitu Pardubice reprezentovaly tři studentky oboru...
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předložení návrhů na udělení CENY MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA VYNIKAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST NA VYSOKÉ ŠKOLE   Nominovaná PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. je dlouholetá akademička na Fakultě zdravotnických studií, která se věnuje zejména vzdělávání všeobecných sester. Ve své výuce maximálně propojuje teorii s praxí, ve které se odráží spolupráce partnerů...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Základem všeho je číslo. Podtrženo sečteno. Dvojité podtržení jako symbol správného výsledku – správného výběru studia. A za tím si stojíme. S námi máte budoucnost. BUDOUCNOST, KTERÁ SE POČÍTÁ. Postupně hlavní claim a jeho variace objevíte na webu, všech fakultních sítích i tištěných materiálech.
Vzhledem k hygienickým omezením, která se vztahují na  pořádání hromadných akcí, přistupuje FEI k zrušení promoce a sponze absolventů FEI a imatrikulace studentů prvních ročníků, které měly v souladu s harmonogramem akademického roku 2020/2021 proběhnout 30. října 2020. Absolventi si mohou diplom vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení (vyzvednutí mimo úřední hodiny je možné po předchozí domluvě s referentkou). Diplomy absolventů ze...
  Rektor Univerzity Pardubice se obrací na naše vysokoškoláky, především na ty z prvních ročníků. Přechod ze střední na vysokou školu je náročné období a oni se navíc vyrovnávají, spolu s ostatními studenty, s online výukou poznamenanou pandemií. "Zvládnete i tuto překážku," věří ve studenty rektor Jiří Málek.  
Vážení uživatelé,  v pondělí 12. října 2020 bude omezena otevírací doba na pobočce Univerzitní knihovny na Fakultě zdravotnických studií.  Bude otevřeno pouze od 9 do 12 hodin, odpoledne bude zavřeno.  Děkujeme za pochopení.  Mgr. Veronika Kolínová Univerzitní knihovna
Studenti prvního ročníku nově otevřeného oboru Ekonomika regionálního sportu své studium zahájili kurzem sportovních aktivit na Seči. Studium této specializace je akreditováno v programu Hospodářská politika a veřejná správa a naše fakulta obor realizuje ve spolupráci s Katedrou tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice. Během tříletého studia se studenti naučí vše o financování sportu, budou umět připravit rozpočty a realizovat kontrolu účetnictví. Znalosti získají také ve...
V příloze naleznete přijatá usnesení 157. zasedání Pléna České konference rektorů. 157. zasedání Pléna ČKR se konalo v pátek dne 2. října 2020 v Praze.