Novinky

V úvodu setkání členů Vědecké rady, která se konala 9. června 2021, udělil děkan FChT Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda Pamětní medaile a Ceny děkana pro autory nejprestižnější publikace. K významnému životnímu jubileu udělil děkan FChT Pamětní medaili prof. Ing. Marku Liškovi, DrSc., dr.h.c. Cenou děkana společně s Pamětní medailí ocenil rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc., Ing. Janu Shánělovou, Ph.D. z Katedry fyzikální chemie a Ing....
Naše fakulta letos slaví 30. let. V rámci oslav tohoto výročí vám přinášíme informační blok Vzděláváme již 30 let. Svou vzpomínkou na výzkumnou a tvůrčí činnost do série reflexí významných osobností přispívá i prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Prof. Čapek pracuje na Ústavu systémového inženýrství a informatiky. Na Fakultě ekonomicko-správní je od roku  1993. V letech  1997 – 2000 byl prorektorem Univerzity Pardubice a v letech 2002 – 2007 stál po dvě...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek bude i nadále místopředsedou České konference rektorů (ČKR). Od 1. srpna se stane součástí nově zvoleného vedení ČKR. Do čela konference se postaví rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Jako místopředsedové budou kromě rektora Univerzity Pardubice v dalším období působit tito rektoři: Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické v Praze, Jindřich Vybíral z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve...
Vilémovi z Pernštejna může dnešní krajské město děkovat. A taky to dělá. Celý rok si i vy můžete připomínat 500 let od úmrtí velkého podnikatele své doby. Podle historika Petra Vorla se Vilém dá považovat za druhého zakladatele Pardubic. „První středověké založení souvisí s rodem pánů z Pardubic, se zájmem arcibiskupa Arnošta z Pardubic o podpoření rodinného majetku. V případě Viléma z Pernštejna byly důvody trochu jiné.“ Proč Vilém a Pardubice?...
Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek bude i nadále místopředsedou České konference rektorů (ČKR). Od 1. srpna se stane součástí nově zvoleného vedení ČKR. Do čela konference se postaví rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Jako místopředsedové budou kromě rektora Univerzity Pardubice v dalším období působit tito rektoři: Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické v Praze, Jindřich Vybíral z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve...
Etnolog a spisovatel Tomáš Boukal, působící na Katedře sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, se dlouhodobě zaobírá původními obyvateli Sibiře, kterým věnoval celou řadu knih. Nejnovější z nich právě vyšla v nakladatelství Host pod názvem Cesta mrtvých. Mezi příslušníky malého sibiřského národa Mansů, obývající povodí řeky Pelym v podhůří Uralu, se autor vypravil už několikrát a své bohaté zážitky i poznatky zúročil nejen na poli vědy, ale také coby...
Vysokoškolský pedagog Jakub Jinek z Katedry filosofie a religionistiky Univerzity Pardubice se specializuje na antickou filosofii, politickou filosofii a etiku. Říká, že lidské vědění nemá strop. Každá generace si musí „své“ antické autory znovu a znovu najít, a pak případně i „po svém“ osvojit. Co nás s tímto obdobím rozkvětu i následného pádu civilizace, spojuje a co rozděluje? Moderuje Eva Hůlková. Rozhovor byl převzat z Českého rozhlasu Plus. autor: Eva Hůlková...
Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek předal tento a minulý týden dvěma profesorům jmenovací dekrety. Nového profesora Petra Hájka v oboru Systémové inženýrství a informatika má Fakulta ekonomicko-správní. „Profesor Hájek je excelentní vědec. Jeho výzkum snese nejpřísnější srovnání se zahraniční vědou a má velký význam pro naši fakultu i univerzitu. Jako děkan jsem hrdý, že máme na fakultě takové osobnosti,“ říká prof. Jan Stejskal, děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity...