Novinky

V sobotu 15. 1. 2022 se náhle ve věku 95 let uzavřela životní pouť profesora Antonína Tocksteina. Odešel člověk, jehož jméno bylo po dlouhou dobu spjato s Katedrou fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Učitel, který vychoval několik generací fyzikálních chemiků. Uznávaný vědec, jehož práce zásadním způsobem ovlivnily vývoj fyzikální chemie jako vědního oboru. Profesor Antonín Tockstein vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy...
Náš absolvent, excelentní vědec a milovník turistiky. To je budoucí rektor Univerzity Pardubice. Profesor Libor Čapek se postaví do čela vysoké školy od února 2022. Co se vám vybaví, jaký máte pocit, kdykoliv slyšíte „Univerzita Pardubice“? Srdeční záležitost. Cítím vděčnost za to, že je to moje alma mater, a hrdost, že zde mohu pracovat. Vidím studenty, kteří budou úspěšní v profesním i v osobním životě. Univerzitu Pardubice vnímám jako multioborovou univerzitu....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Jedna je odbornicí na pedagogiku z akademického a školního prostředí, druhá je mezinárodně certifikovaná koučka a specialistka na lidské zdroje. Výsledkem jejich přátelského a tvůrčího setkávání je kniha Připravte děti na život. Helena Zitková připravuje na pardubické univerzitě budoucí pedagogy na jejich profesní dráhu. Když před čtyřmi lety připravovala seminář, setkala se s Hanou Vykoupilovou, která v té době pracovala pouze s dospělými – to se ale brzy mělo změnit....
Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole dostal akademik Dalibor Gottwald z Dopravní fakulty Jana Pernera. „Získanou cenu beru jako ocenění všech lidí, kteří se na projektu podíleli a dále podílejí, protože s výstupy projektu se v současné době dále aktivně pracuje,“ říká Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Cílem je moderní výuka na středních školách, kterou se...
Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd udělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Michalu Holčapkovi z Fakulty chemicko-technologické. Téma výzkumu prof. Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické, který získal Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je detekce rakoviny slinivky a dalších typů pomocí analýzy lipidů. Špičkový vědec se svým týmem objevil...
Dne 6.10.2021 se uskutečnila tradiční společenská událost „Večer s českou chemií“, kterou pravidelně pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky (SChP). Hosté se sešli v sále pražského Kongresového centra na Vyšehradě po dvou letech. V loňském roce se tato událost nemohla uskutečnit kvůli nepříznivé pandemické situaci. Zahájení slavnostního večera náleželo prezidentovi Svazu ChP Ing. Petru Cingrovi. Krátkými projevy přítomné přivítali také další představitelé a zástupci...
Zdánlivě nesourodá dvojice žen. Východočeška a Jihoafričanka, které se potkaly až v Pardubicích jako kolegyně na univerzitě. Spojil je smysl pro humor i touha komunikovat v době covidové. Během ní natočily sérii videí „Let’s communicate“ s ambicí naučit i pobavit. Irena Podlásková a Zaan Bester z Jazykového centra za tento nápad získaly cenu Počin doby covidové a s aktivitami nekončí. Jak vznikl nápad natáčet krátká výuková videa?...
Univerzitu Pardubice v pondělí 25. 10. navštívila Chargée d´Affaires Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice Jennifer Bachus. S rektorem Jiřím Málkem jednala o možnosti další spolupráce v oblasti vědy a výzkumu a společně zasadili v kampusu, mezi univerzitními kolejemi, pamětní strom přátelství. Od rektora obdržela Pamětní medaili Univerzity Pardubice a podepsala se do pamětní knihy. Spolupráce s americkými vysokoškolskými a vědeckými...