Novinky

Namalovala stovky obrazů s vlky a některé z nich vystavuje v přírodě. V lese je vidí nejen lidé, ale i divoká zvěř. Lenka Černota je absolventkou Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a na studium má ty nejlepší vzpomínky. „Bylo to báječné období. Osvojila jsem si základní malířské a restaurátorské techniky a postupy, kterých využívám dodnes,“ říká umělkyně. Vlci, to je téma, které prochází celou vaší tvorbou. Má být tajemná? Někomu to tak může připadat, ale já ji...
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou, dokázal zachovat suverenitu českého státu. Zavražděn byl ve Staré Boleslavi a po smrti začal být uctíván jako svatý pro svou zbožnost a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu. V některých kalendářích u data 28. září najdeme dva letopočty. A to 929 a 935. „My neznáme roční datum zavraždění svatého Václava a z legend, které se zachovaly, vyplývají dvě data. Ta způsobují dlouhý spor historiků, ke kterému roku...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Poslechněte si speciální podcast k Noci vědců s doc. Ing. Janem Černohorským, Ph.D. Letošním tématem Noci vědců je ČAS. A čas jsou prý také peníze. Platí ještě tohle rčení? Co udělat proto, aby peníze v budoucnu neztrácely hodnotu? Co je největší ekonomický nesmysl za posledních deset let? Bavilo studium doc. Černohorského, garanta programu Finance a absolventa FES, na naší fakultě?  Je tu nové UPCE On Air. (87) UPCE On Air: doc. Ing. Jan Černohorský, Ph...
Děkan, který přejmenoval Fakultu ekonomicko-správní Původně strojař, který se specializoval na vozidla a dělal aplikovaný výzkum například i pro Tatru. V Pardubicích začínal na Dopravní fakultě Jana Pernera. V roce 1993 se Radim Roudný chopil kormidla na Fakultě ekonomicko-správní a stal prvním děkanem, který ji vedl už pod současným názvem. Fakulta letos slaví 30 let a on v rozhovoru mluví o začátcích, vizích či důležitosti bezpečnostního managementu. Jak to...
Ve čtvrtek 5. srpna 2021 uzavřel náhle a nečekaně svou životní pouť prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., jeden z nejvýznamnějších českých analytických chemiků, jehož jméno bylo po celý profesní život neodmyslitelně spjato s Katedrou analytické chemie na VŠCHT a později na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Profesor Jandera patřil mezi přední české, světově uznávané vědce v oboru separačních analytických technik. Ve své vědecké práci se věnoval především...
Povídali jsme si s Janem Vodičkou, který se zabývá výzkumem čichu a chuti na Univerzitě Pardubice. Jaký je pohled klinického lékaře na českou vědu? A jak se dostávají inovace v medicíně do praxe? Jste lékař s klinickou praxí, působíte na Fakultě zdravotnických studií na Univerzitě Pardubice. Kdy jste se rozhodl, že svoji kariéru zasvětíte také vědě? Po dokončení studií jsem nastoupil do Pardubické nemocnice na oddělení ORL. Měl jsem štěstí na mentory. Kliniku vedli profesoři Arnošt...
V úvodu setkání členů Vědecké rady, která se konala 9. června 2021, udělil děkan FChT Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda Pamětní medaile a Ceny děkana pro autory nejprestižnější publikace. K významnému životnímu jubileu udělil děkan FChT Pamětní medaili prof. Ing. Marku Liškovi, DrSc., dr.h.c. Cenou děkana společně s Pamětní medailí ocenil rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc., Ing. Janu Shánělovou, Ph.D. z Katedry fyzikální chemie a Ing....
Naše fakulta letos slaví 30. let. V rámci oslav tohoto výročí vám přinášíme informační blok Vzděláváme již 30 let. Svou vzpomínkou na výzkumnou a tvůrčí činnost do série reflexí významných osobností přispívá i prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Prof. Čapek pracuje na Ústavu systémového inženýrství a informatiky. Na Fakultě ekonomicko-správní je od roku  1993. V letech  1997 – 2000 byl prorektorem Univerzity Pardubice a v letech 2002 – 2007 stál po dvě...