Novinky

Díky katedře anglistiky a amerikanistiky se již po šestnácté setkáváme v Didaktickém klubu. Tentokrát byl hostem Honza Nosek, student Anglického jazyka pro vzdělávání, který prožil půl roku na Erasmu ve Švédsku. Jaké bylo jeho působení na univerzitě v Örebru? Jsou Švédové povahově chladní? Co ho překvapilo na praxi ve švédském gymnáziu? A co se dozvěděl o ostatních vzdělávacích systémech? Didaktický klub moderuje Tereza Karanská.
Posuň své limity 17. 10. 2022
Být lepší a růst. Studentům Univerzity Pardubice pomáhá vzdělávací program DofE, který založil vévoda z Edinburghu. Někteří běhají, plavou, jiní se učí lukostřelbu nebo sbírají odpadky v přírodě. Jedno mají ale všichni společné – hledají výzvu. A chtějí se jako osobnosti rozvíjet. K tomu je motivuje program DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, do kterého je letos zapojena desítka studentů. „DofE je neformální vzdělávací program pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Slavnostní imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia Fakulty filozofické se uskuteční 20. října 2022 v Aule Univerzity Pardubice v 9.30 hod. Účast studentů 1. ročníků je povinná. Sraz studentů je v Aule – A1 Univerzity Pardubice v 9.00 hod. Studenti, kteří jsou do prvního ročníku zapsáni opakovaně, se imatrikulace neúčastní. Výuka v tento den odpadá.
Fotosoutěž FES 05. 10. 2022
Zkusme zachytit atmosféru naší fakulty prostřednictvím fotografií na téma "Život na fakultě". Jsi student/ka FESky a vyfotografoval/a jsi zajímavý moment nebo objekt na fakultě? Zašli nám fotografii ve formátu jpg. Soutěž probíhá do 14. 10. 2022. Z nejlepších snímků vybere odborná porota deset nejzdařilejších fotografií, ze kterých bude uspořádána výstava. Tři nejlepší fotografie budou oceněny.  Těšíme se na vaše fotografie, které zasílejte na email: martina....
Ve čtvrtek 22. 9. 2022 byly v Betlémské kapli uděleny tituly v již 19. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku. Studenti Katedry dopravního stavitelství získali dvě ocenění. První oceněná diplomová práce Ing. Zdeňka Sháněla se zabývala analýzou železničního mostu s vylehčenou ocelobetonovou mostovkou dle MVL 115 a vlivem sklonění hlavních nosníků. Vedoucí práce byl doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.   Za diplomovou práci...
Přijďte si s námi v pondělí 19. 9. 2022 popovídat o možnosti vyjet za studiem do zahraničí a vybrat si, kam na Erasmus. Těšíme se na vás od 9:00 ve vstupní hale Dopravní fakulty Jana Pernera.  Popovídat si můžete s koordinátorem studia v zahraničí Jiřím Paškem a se studenty doktorského studia, kteří byli také na Erasmu. Budeme vám k dispozici až do 16:00. Nemůžete se zúčastnit osobně? Zeptejte se nás online na MS Teams: https://teams.microsoft....
Studenti, kteří by rádi v nadcházejícím akademickém roce vycestovali do zahraničí se stipendijním programem Erasmus+ a nezúčastnili se jarního výběrového řízení, mají stále šanci. Termín pro přihlášení do druhého kola přijímacího řízení je 21. září. Více informací se dočtete zde: Pojeďte na Erasmus v akademickém roce 2022/23 | Fakulta elektrotechniky a informatiky (upce.cz)
Záchranáři jedou celý rok naplno. Teoretická i praktická příprava, nespočet hodit odborné praxe, nácvik modelových situací, mnoho povinných kurzů. Všechno se počítá a zúročí i na záchranářských soutěžích. Výsledkem jsou zkušenosti a dovednosti, které studentům pomáhají před nástupem do praxe. Stejně jako pro sportovce, tak i pro budoucího záchranáře je to vše trénink.   Před koncem akademického roku se konala jedna z posledních soutěží před letní sezónou Rozkoš Rescue 2022....