Novinky

Od pondělí 18. ledna 2021 do 26. ledna 2021 budou na naší fakultě probíhat státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia ve všech studijních programech.  Přejeme hodně štěstí.
Aktuální informace 12. 01. 2021
INFORMACE KE KORONAVIRU Souhrnné informace ke Koronaviru naleznete na studentském intranetu. Od pondělí 29. 11. 2021 (včetně) budou přednášky s více než 150 zapsanými studenty realizovány výhradně on-line, a to prostřednictvím MS Teams či jinou obdobnou formou. Sledujte tedy prosím pravidelně všechny komunikační kanály s DFJP – email, MS Teams, intranet a IS STAG, kde budou zveřejňovány aktuální informace. I nad rámec aktuálních vládních opatření se důrazně doporučuje...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Absolventka bakalářského oboru Porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií Martina Štupáková převzala koncem roku ocenění Nemocnice Pardubického kraje, a .s  za vynikající úroveň bakalářské práce. Její zpracované téma  "Spolupráce matky v intermediární péči o nedonošeného novorozence"  a zpracovaný výzkum je přínosem do v praxe v oboru ošetřovatelství a speciálně pro dětské oddělení Pardubické nemocnice....
Studentka Bc. Alexandra Bolková vystudovala bakalářský studijní program Speciální chemicko-biologické obory, obor Klinická biologie a chemie na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko–technologické. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu v oboru Bioanalytik. V rámci pomoci ve vypjaté době při boji proti šíření koronaviru se zapojila jako dobrovolník v Pardubické nemocnici. My jsme ji vyzpovídali v krátkém rozhovoru, o...
V rámci vědecko-výzkumných záměrů jednotlivých pracovišť vzniká každoročně na naší fakultě celá řada kvalitních závěrečných prací. Jinak tomu nebylo ani v uplynulém akademickém roce, kdy z celé řady zajímavých a kvalitních disertačních prací byly vybrány čtyři nejlepší. Děkan fakulty prof. Petr Kalenda se rozhodl autory těchto mimořádně zdařilých disertačních prací ocenit Studentskou cenou děkana, která je spojena s finanční odměnou. Absolventka Ing. Michaela...
Michal, Zdeněk a Michal. Tři studenti Dopravní fakulty Jana Pernera, kteří se zapojili do soutěžního projektu o elektromobil Hyundai KONA Electric. Pokud uspějí, získají tento vůz pro naši univerzitu ke studijním účelům a zažijí úžasný den automobilce Hyundai v Nošovicích. Úkolem bylo představit nápad, který může posunout elektromobilitu a již zmiňovaný model elektromobilu. Podpořte kluky přidáním jakékoliv emotikony pod příspěvek. Můžete nám v krátkosti představit svůj nápad...
Stejně jako na jaře i nyní zamířily stovky studentů nejen do nemocnic, aby zdravotníkům pomohly zvládat situaci, kdy počet lidí nakažených covidem-19 neustále stoupá. Do pomoci zdravotnickým a dalším zařízením nejen v kraji, ale i po celé republice se zapojili také studenti Fakulty zdravotnických studií pardubické univerzity. „Řekla bych, že v současné chvíli je v nemocnicích spíš než po medicích daleko větší poptávka po ošetřovatelské péči. Tu jsou schopni zvládnout v podstatě...
Vysokoškoláci Univerzity Pardubice mají od konce září on-line výuku, přesto mnozí opět pomáhají v různých zdravotnických a dalších zařízeních po celé republice. V jarní vlně pandemie šili roušky, tiskli ochranné štíty nebo bez nároku na honorář přispěli v nemocnicích, dětských domovech, a taky v péči o seniory. Nyní se zapojují také do práce v laboratořích nebo znovu v provozu informačních linek nemocnic. Pracovní povinnost má v současnosti bezmála 400...