Novinky

Zkvalitnit vzdělávání v železniční oblasti, sjednotit jeho úroveň a vytvořit kvalitní výukový materiál. Vyslat do praxe odborníky, aby se uplatnili po celé Evropě a ta se mohla pyšnit bezpečnou a spolehlivou železniční sítí. To je cílem mezinárodního projektu Development of Education Modules for Safety Critical Railway Operation Systems (DEM-SaCROS), který řeší experti z Dopravní fakulty Jana Pernera. Díky zapojení odborníků z dopravní fakulty do projektu budou pardubičtí...
Minulý týden Fakulta ekonomicko-správní přivítala Michala Sedlačka, PhD., MSc. z Kompetenčního centra pro administrativní studie, Vysoká škola Campus Vídeň, který společně s doc. PhDr. Danielem Klimovským, Ph.D. z Centra pro vědu a výzkum naší fakulty vystoupili s přednáškou Knowledge Management Responses of Public Authorities to the COVID-19 Pandemic: Central European Experience. Dr. Sedlačko se na fakultě setkal s děkanem prof. Ing. Janem Stejskalem, Ph.D.  a...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Minulý týden Fakulta ekonomicko-správní přivítala prof. Jense Horbacha z University of Applied Science v Augsburgu. Prof. Horbach vystoupil s přednáškou The Importance of Regional Spill-over Effects for Eco-Innovations in German Start-ups na aktivitě Workshop on Creating Business Models towards Circular Economy. Na workshopu současně vystoupili online i prof. Wolfgang Gerstlberger a Tarlan Ahmadov, MSc. z Tallinn University of Technology s přednáškou Fiscal Incentives...
Vědci Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolupráci se svými kolegy řeší dopady pandemie COVID 19. Pro své empirické zkoumání zaměřené na otázky spojené s krizí COVID 19 si vybrali záměrně Českou republiku a Slovensko. Obě země prošly obdobným vývojem, kdy v první etapě zaznamenaly pozitivní výsledky a mezinárodní uznání, naopak v druhé etapě se situace vyvíjela velmi negativně a oba státy byly těžce zasaženy epidemií. Jejich cílem je formulace souboru...
Šestnáct měsíců. Tak dlouho uchovávali experti z Fakulty restaurování studnu starou více než 7000 let v roztoku z cukru. Aby konzervací zachránili nejstarší dřevěnou stavbu na světě, kterou v roce 2018 archeologové našli u Ostrova na Chrudimsku. Povedlo se. Jednotlivé díly nyní naši odborníci vyňali ze speciálních nádob a odstartovali druhou fázi záchrany. Ve sklepení Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli uchovávali odborníci více než rok části...
Zajistit modernější a bezpečnější řízení železniční dopravy v Evropě pomocí satelitního navigačního systému EGNOS, který se zatím využíval jen v civilním letectví. Díky satelitnímu určení polohy vlaku snížit i náklady na provoz. Za návrh řešení získal docent Aleš Filip z Fakulty elektrotechniky a informatiky prestižní cenu Galileo Masters 2020. „Satelitní určení polohy vlaku umožní instalovat zabezpečovací zařízení i tam, kde to v současné době z finančních důvodů není...
Dne 20. 5. 2021 se konala Vědecká rada Fakulty ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice, na jejímž programu bylo řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení. Doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. přednesla přednášku na téma Metody prostorových analýz a jejich využití. VR FES doporučila rektorovi Univerzity Pardubice prezentaci přednášky doc. Komárkové před Vědeckou radou UPCE v rámci řízení ke jmenování profesorem. Dále Ing. Viktor Prokop, Ph.D. obhajoval habilitační práci na téma Význam...
Vědci z Univerzity Pardubice chtějí zjednodušit testování chutě. Pracují proto na samovyšetřovacích sadách. Díky nim a mobilní aplikaci by si měl zvládnout své chuťové pohárky prověřit každý sám doma. Vědět, jak na tom s chutí jsme, je totiž poměrně důležité. I drobné a v běžném životě nepozorovatelné slábnutí tohoto smyslu může upozornit na některá civilizační onemocnění. Dosavadní standardní rychlé testy chutě provádějí třeba na klinice ORL pardubické nemocnice. Biomedicínský technik...