Novinky

Dr. Fazal ur Rehman, postdoc na Centru pro vědu a výzkum FES se ve dnech 7. – 9. 11. 2022 zúčastnil 15. vědecké konference ICERI 2022, která se tentokrát konala ve španělské Seville. Dr. Fazal na konferenci prezentoval výsledky výzkumu na němž se podíleli i studenti – v současné době už naši absolventi Lucie Růžičková a Martin Mazel. Konference je zaměřena na prezentaci výsledků výzkumu týkajícího se inovací ve všech možných oblastech. Právě studentský výzkum inovací...
Na konci září se konalo symposium 33rd International Symposium on Chromatography v Budapešti. Jedná se o jedno z největších světových chromatografických symposií, které se koná každé dva roky. Letošního ročníku se tradičně zúčastnila i početná česká výprava, včetně skupiny analytických chemiků z naší fakulty. Úspěšnou reprezentací naší fakulty byly nejen tři přednesené přednášky (prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. – UHPSFC/MS in Lipidomic Quantitation: Towards the Clinical Screening of...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ústav historických věd FF UPCE ve dnech 8. - 9. září zorganizoval ve spolupráci s řešitelským týmem projektu TRANSCAP z Universidad Autónoma de Madrid mezinárodní konferenci Primum Non Nocere: Physicians and Society in Europe (18th – 20th Centuries). An Interdisciplinary Approach, jejíž tematické zaměření vycházelo z nutnosti hledat historické kořeny současných vztahů lékařů, pacientů a systému zdravotnické péče. V minulých letech čelila společnost nevšední výzvě, jež byla...
Dva členové lipidomické skupiny Michala Holčapka z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické jsou spoluautory další práce v prestižním vědeckém časopise Nature Metabolism. Tentokrát se jedná o společnou aktivitu Mezinárodní lipidomické společnosti, jejíž cílem je navržení jednotného způsobu publikování lipidomických dat. „V současné době dochází k velkému nárůstu publikaci zabývajících se analýzou lipidů. Bohužel dosud neexistovala jasná pravidla, jakým způsobem...
Když se řekne Rudolf II., většině se vybaví film Císařův pekař a Pekařův císař, kde panovníka ztvárnil Jan Werich. Od narození Rudolfa II. uplynulo 470 let. Jaký vlastně byl? Byl opravdu tak podivínský? Jak historici hodnotí dobu Rudolfínskou a císařův Majestát? Proč zvolil za sídelní město Prahu? "Traduje se, že Rudolf utekl do Prahy před svojí matkou. Ale to není tak úplně pravda. Jeho matka již v té době byla ve Španělsku, ale je faktem, že to pražské prostředí mu vyhovovalo lépe...
Senzory budoucnosti 15. 07. 2022
Během hodiny dokáže vyrobit stovky metrů chytrých senzorů, které zabraňují plýtvání, zachraňují baterie nebo pomáhají zemědělcům. Chemik Tomáš Syrový z Fakulty chemicko-technologické začínal s potravinami a léčivy. Dnes tiskne senzory budoucnosti. Na jedné z vašich přednášek jste hned v úvodu nechal kolovat plenu. Proč? Publikum je potřeba na začátku odemknout. Snažím se tak navodit dobrou atmosféru a zároveň navázat na téma, protože to není ledajaká plena....
Popularizační akce Noc vědců letos spustila jako svůj předvoj pátrání po Českém Vševědovi 2022. Najít nejlepšího popularizátora nebo popularizátorku české vědy se pokusí fanoušci vědy. Podpořit už teď můžete vědce Univerzity Pardubice. Hlasujte na sociální síti Facebook v události Český Vševěd 2022. Z celkem 12 soutěžních kol po jednotlivých týdnech vzejdou finalisté, kteří se 13. září 2022 utkají v brněnském kině Scala.  Do 17. dubna můžete hlasovat pro Ing. Petra...
Díky doktorce Zuzaně Bártové bude katedra filosofie a religionistiky FF UPCE spolupracovat s Univerzitou Karlovou coby hlavním řešitelem na projektu Assessing the study of religious change in Central-Eastern Europe. Projekt je financován Visegrad Fund, jeho cílem je posílení spolupráce mezi odborníky, studenty a odbornou veřejností a také zviditelnění odborné práce týkající se nových náboženských podob ve středo-východní Evropě, ať v rámci institucionalizované religiozity či...