Novinky

Zájemci o studium angličtiny mají ještě necelý měsíc na to, aby si podali přihlášku ke studiu na Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice. Tento světový jazyk mohou studovat jak v bakalářských specializacích, tak v navazujících magisterských oborech. Studenti se mohou vydat cestou, která je zavede do sfér spojených s lektorstvím a učitelstvím, nebo směrem, jenž jim umožní uplatnění v mezinárodní komunikaci, překladatelství či tlumočnictví. „Oceňuji na fakultě moderní způsoby výuky a...
Zatímco některé fakulty vysokých škol v zemi už uzavřely podávání přihlášek ke studiu, jiné je ještě přijímají. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice má termín až do konce května. Jako jediná v republice poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy. Nerozhodnutí studenti mají ještě dostatek času, aby si vybrali obor, který by je mohl zajímat i z hlediska dalšího profesního uplatnění. „Díky zajímavým studijním oborům a pestré odborné činnosti nacházejí naši...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Zájemci o studium měli poslední možnost podat přihlášku ke studiu některého z oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Aktuálně má fakulta 800 studentů a dalších 350 nováčků zanedlouho přibyde. Od bakalářského titulu se mohou dopracovat až k doktorátu. Ve zdravotnické praxi jsou velmi žádaní a budoucí místo mohou získat již při studiu. Mezi stále oblíbené obory patří Zdravotnický záchranář nebo Všeobecná sestra. Vysokoškoláci během studia získají jak...
Setkání se uskuteční v sobotu 9.3. a je určeno pro studenty Univerzity Pardubice. Zaměřuje se na oblast psychohygieny, relaxace a systematické práce s tělem jako prevence zvládání stresových a zátěžových situací. Můžete se těšit na: relaxační techniky práci s tělem verbální i nonverbální techniky expresivní techniky využívající prvků muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie Co vám může výcvikový kurz přinést? Kurz nabízí uvědomění si propojenosti...
Jazykové centrum otevírá pravidelné kurzy německého jazyka pro zaměstnance UPa Jazykové centrum otevírá pravidelné kurzy německého jazyka pro zaměstnance UPa. Kurzy budou probíhat od 25. 2. do 17. 5. 2019. V případě zájmu se prosím přihlaste přes Portál vzdělávání zaměstnanců – zde Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bourová
Číst a psát jsme se naučili už dávno. Tyhle dovednosti ale můžete bohatě rozvinout a třeba by se mohly stát hlavním pilířem vaší práce. Poslouží k tomu Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. „Na katedře jsou studenti bakalářského studia, kteří pak můžou pokračovat i v magisterském. Jde o takové kreativní lidi, kteří svůj tvůrčí potenciál vkládají do čtení a psaní,“ říká zástupce vedoucího katedry Marta Pató. Podle ní přímo na katedře...
Fakulta elektrotechniky a informatiky oslavila deset let od svého založení. A symbolicky si nadělila nové laboratoře, jejich vybavení patří k těm nejmodernějším v republice. Během deseti let se proměnila nejen budova a její zázemí, ale také se akreditovaly nové a inovovaly již zavedené studijní programy. S novým akademickým rokem začali studenti využívat zcela nově vybavené laboratoře. „Poskytují nejmodernější vybavení pro aplikace související s rychle rostoucími obory...
Zajímavou přednášku o environmentálních problémech naší planety, Simply Clever logistice, Zelené logistice Škoda Auto či o důležitosti týmu při práci, si na začátku prosince připravil vedoucí logistiky značky Škoda Auto Ing. Jiří Cee. Zavítal s ní na Dopravní fakultu Jana Pernera a se svou prezentací vzbudil u studentů obrovský zájem. Jiří Cee poodhalil, jakým způsobem se řídí logistika v závodu, kam každých 48 vteřin vjede kamion a každých 24 hodin odjíždí přes tři tisíce...