Novinky

Fakulta ekonomicko-správní nabízí letošním maturantům zcela novou specializaci Ekonomika regionálního sportu. Zaujmout by mohla všechny zájemce, kteří mají rádi sport a chtějí se dozvědět více o jeho financování, případně by chtěli sportovní klub řídit nebo pro něj efektivně čerpat dotace. Co vás naučíme? Získáte širší přehled o tvorbě veřejných rozpočtů, místních a regionálních financích. Detailněji se ve studiu zaměříte na problematiku financování sportu v regionech, tedy na...
Přes milion žáků se v těchto dnech vzdělává z domu. Pomoci jim i jejich učitelům se rozhodl pedagog Marek Vít z Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Svou netradiční výukovou aplikaci English Me nabízí nyní zdarma. Akademik Marek Vít vytvořil už vlastní učebnici angličtiny a bezplatný web Help for English, který pomáhá vylepšit jazykové schopnosti nejen vysokoškolákům. Sám Vít dříve učil angličtinu na základní i na střední škole....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení kolegové, vážení studenti,  ode dneška, 19. března 2020, funguje avizované zpřístupnění digitalizovaných děl Národní knihovny prostřednictvím aplikace Kramerius. Zpřístupněno je více než 206 000 titulů periodik a monografií.  Původní tisková zpráva viz web Národní knihovny: https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/vysokoskolakum-knihy-online.  K dílům přistupujte z adresy: http://kramerius-vs.nkp.cz ℹ️...
Univerzita Pardubice nabízí letošním maturantům zcela nové zajímavé obory. Dopravní fakulta Jana Pernera jako jediná ve střední Evropě otvírá čerstvě akreditovaný profesní obor Technika, technologie a řízení letecké dopravy. Fakulta ekonomicko-správní bude poprvé přijímat nové studenty do specializace Ekonomika regionálního sportu. Studenti nového dopravního oboru získají znalosti v teoretických disciplínách letadlové techniky jako je aerodynamika, mechanika letu, teorie motorů, letecké...
Vážení kolegové, vážení studenti,  společnost Citace.com nabízí zdarma přístup do Studijní kolekce v rámci online databáze odborných zdrojů Pablikado.  V kolekci najdete 44 knih a 59 časopisů. Seznam dostupných titulů a přihlášení zde: https://www.pablikado.cz/studijni-kolekce ℹ️ Jak se přihlásit: Klikněte na oranžové tlačítko Přihlásit se. Na přihlašovací stránce dole najděte logo Univerzity Pardubice. Klikněte na něj, poté budete...
Vzhledem k novým opatřením ohledně šíření koronaviru COVID-19, rozhodl rektor Univerzity Pardubice o zrušení prezenční (kontaktní) formy výuky, včetně konzultací a zkoušek. Další informace naleznate v tiskové zprávě.   Výuka pokračuje s využitím metod distančního vzdělávání. Akademičtí pracovníci poskytují informace a materiály pro samostudium v prostředí IS Stag. Elektronickou formou pokračují také konzultace k závěrečným pracím. Doporučuji, abyste ani v ...
Až do konce března se mohou uchazeči o studium hlásit ke studiu na Univerzitě Pardubice. Vybírat mohou z humanitních, technických, ale i uměleckých oborů. Navíc se na škole otevírají obory zcela nové.  Na šest fakult ze sedmi je možné stále podávat přihlášky. Vysokoškolské vzdělání lze získat na Fakultě chemicko-technologické, filozofické, ekonomicko-správní, elektrotechniky a informatiky, Dopravní fakultě Jana Pernera nebo Fakultě restaurování, která sídlí v Litomyšli...
Studium na sedmi fakultách nabízí pardubická univerzita. Studovat na ní lze celé spektrum oborů od technických přes filozofické až po umělecké. Pro příští akademický rok mohou zájemci podávat přihlášky minimálně do konce března. Univerzita Pardubice se snaží přinášet studentům stále nové možnosti. Novinkou je třeba bakalářský obor Ekonomika regionálního sportu, magisterský program Udržitelný rozvoj v chemii a technologie a chystá se také zcela nový doktorský program...