Novinky

Jeďte na Erasmus 18. 09. 2018
Jeďte na Erasmus a získejte nezapomenutelné zážitky, zkušenost, zlepšete si jazyk a přátelství na celý život! Otevíráme 2. kola výbětového řízení na Erasmus+ studijní pobyty i stáže. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2018 a výběrové řízení proběhnbe v týdnu od 8. do 12. 10. 2018. Více informací naleznete na studentském intranetu nebo navštivte kancelář v přízemí budovy KF a informujte se u paní Mgr. Voltrové (jana.voltrova@upce.cz)
Univerzita Pardubice se zařadila do první čtveřice vysokých škol, kterým Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání. Tímto krokem potvrdil univerzitě známku vysoké kvality. „Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ řekl rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. S účinností od 7. září 2018 může následujících deset...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Srdečně zveme všechny zájemce na odbornou přednášku Jana Šomvárského, CSc. z MFF UK s názvem Teoretické přístupy k tvorbě, struktuře a vybraným vlastnostem polymerních sítí, která se bude konat ve středu 5. září 2018 od 10:00 v místnosti HA / S1.
Srdečně zveme všechny zájemce na odborné přednášky, které se budou konat v pátek 7. září 2018 v místnosti HB / S20. Alberto Macone, Ph.D. Green synthesis of benzylisoquinolines Dr. Alessandra Bonamore Ferritins as drug delivery systems