Novinky

Vytrženi z anonymity 19. 06. 2020
Letos na jaře vydala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice knihu mapující moderní umělecká díla na Moravě. Vyšla v rámci výzkumného projektu NAKI České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy, restaurování, na němž naše univerzita spolupracovala s VŠCHT Praha. Kniha se dostala do distribuce až v období nouzové stavu, tudíž její opožděný křest proběhl o prázdninách. Organizace slavnostního večera pořádaného 4. 8. v prostorách Muzea...
Fakulta ekonomicko-správní je oprávněna na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky vykonávat řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika. Dne 28. května 2020 proběhla přednáška doc. Ing. Petra Hájka, Ph.D., pracovníka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika na téma: "Metody...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Milé studentky, milí studenti, od pondělí 11. 5. 2020 se na FF UPa postupně vracíme k obnovení kontaktní výuky. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém Opatření č. 4/2020. Co se týče dokončení letního semestru v jednotlivých studijních předmětech: řiďte se pokyny dotyčných vyučujících (viz "Opatření" - čl. 1, bod 2).   Opatření č. 4 Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření a na základě Opatření rektora č. 8/2020...
Zápisy studentů do 1. ročníků akademického roku (AR) 2020/2021 1. ročník bakalářského studia 24. – 26. 8. 2020 1. ročník navazujícího magisterského studia 4. 9. 2020   Zápisy ostatních ročníků do AR 2020/2021 a kontrola výsledků studia AR 2019/2020  Ostatní ročníky bakalářského studia (dle pokynu FF na intranetu...
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta restaurování Opatření děkana č. 2/2020   Věc: Omezení studia na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice II Působnost pro: Fakultu restaurování Účinnost od: 4. 5. 2020 Platnost od: 29. 4. 2020 Číslo jednací: FR/0008/20 Vypracoval a předkládá: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., proděkan Schválil: Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan   Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na základě Mimořádných...
Nebýt koronaviru, seděli by ještě v tuhle chvíli studenti v posluchárnách. Přestože nouzová opatření polevují, výuka z domova pokračuje. Vysokoškolští pedagogové z Univerzity Pardubice své studenty o probíranou látku připravit nechtějí, ve spojení se studenty zůstávají stále i na dálku. A to například prostřednictvím komunikačního kanálu Microsoft Teams. Nástroj, který umožnuje rychlou komunikaci v online prostoru, využívá například proděkanka Fakulty filozofické...
Milé studentky, milí studenti, ve čtvrtek 23. 4. 2020 vydala vláda ČR usnesení č. 455 o přijetí krizového opatření, ve kterém zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů: na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, na laboratorní, experimentální nebo...