Publikace detail

Velký čínský národ: nacionalismus s čínskými specifiky
Autoři: Horálek Adam
Rok: 2019
Druh publikace: odborná kniha
Název nakladatele: Univerzita Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Velký čínský národ: nacionalismus s čínskými specifiky Čína i nacionalismus patří v současnosti mezi ústřední společenská témata. S rostoucí geopolitickou mocí Číny vyvstává stále více potřeba tomuto vzmáhajícímu se kolosu porozumět. Kromě ekonomických či politických témat je ale třeba rozumět též současné ideologii. Ta, byť je skryta pod značením „socialismus s čínskými specifiky“, je veskrze nacionalistická. Čínský nacionalismus je komplikovaný a jeho pochopení pomůže poznat, kdo ve skutečnosti jsou samotní Číňané. Předkládaná kniha se ptá mimo jiné i na tyto otázky. Kdo jsou Číňané? Lze skloubit státní ideologie socialismu a nacionalismu v čínském prostředí? Jaký je či chce být čínský národ a čím anebo vůči čemu se definuje? Koncept čínského národa je představen prostřednictvím tzv. čtyř pilířů, skrze něž je čínský národ představován a pomocí nichž se definuje. Čínský nacionalismus nebyl doposud v českém prostředí formou monografie představen, a proto kniha uvádí čtenáře do základních teoretických konceptů i dějinných souvislostí. Aby bylo téma čtenáři přístupnější, jsou čínskému nacionalismu v jednotlivých kapitolách nastavována zrcadla – hongkongské, taiwanský a české, která umožňují lépe pochopit ideu čínského národa i jeho synkretický charakter. Čína; čínský národ; nacionalismus; socialismus s čínskými specifiky; demokracie
eng Great Chinese Nation: Nationalism with Chinese Characteristics China and nationalism are among the most crucial social topics today. Increasing geopolitical power of China causes appropriate need to study and understand this giant. Apart from economic and political issues, the current ideology of China is among those phenomenons which need our interest the most. Even though the official ideology is called "socialism with Chinese characteristics", it is predominantly nationalistic ideal. Chinese nationalism is complicated and if we want to understand it, we must also discover who the Chinese really are. In the book questions such as who are the Chinese, can Chinese socialism and nationalism ideologies be combined, what the Chinese nation wants to look like and how it defines itself etc. are discussed. The Chinese nation concept is deconstructed through so called Four pillars, which are utilized in order to imagine, reproduce and consolidate the Chinese nation. In the Czech academic discourse, Chinese nationalism has not yet been properly studied, and therefore the book's aim is to introduce the reader to basic theoretical concepts and historical background. To do so, the Chinese nationalism is juxtaposed with parallel issues and histories - Hong Kong's, Taiwan's and also the Czech one, which helps to illustrate more clearly the idea of Chinese nation and its syncretic character. China; Chinese nation; Nationalism; Socialism with Chinese Characteristics; Democracy