Spolupráci se společností Arriva jsme zahájili přednáškou jejího GŘ Daniela Adamky

Generální ředitel společnosti Arriva Ing. Daniel Adamka navštívil naši fakultu a vystoupil před studenty s přednáškou o aktuálních výzvách a situaci v oblasti veřejné dopravy v ČR. Naši studenti tak nahlédli do fungování Arrivy, dozvěděli se více o jejích prioritách, zelených plánech i dalších projektech nejen v autobusové, ale i v železniční dopravě.

Při příležitosti setkání generálního ředitele Ing. Daniela Adamky s děkanem doc. Ing. Liborem Švadlenkou, Ph.D. byla podepsaná smlouva o spolupráci. Čekají nás tak další aktivity, díky kterým se naši studenti dozví více o fungování společnosti Arriva i dopravě obecně.

Jako první připravujeme přednášky odborníků z praxe, které jsou přístupné všem zájemcům z řad studentů DFJP.

IT v podmínkách dopravní společnosti, 29.11. od 13:00, učebna DA-04004

Přednášející: Ing. Robert Kvarda, ředitel IT skupiny ARRIVA TRANSPORT ČR a Ing. Michal Němec, vývojář

Aplikovaná matematika, kalkulace v dopravě, 12. 12. od 12:00, učebna DB-B1

Přednášející: Ing. Jiří Valica

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false