VII. mezinárodní vědecká konference a Dopravní konference 2018

Uložit do kalendáře 06-09-2018 9:00 07-09-2018 15:00 Czech republic/Europe VII. mezinárodní vědecká konference a Dopravní konference 2018 VII. mezinárodní vědecká konference s podtitulem "Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě" je pořádána k 25. výročí vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera. Konference navazuje na předchozí mezinárodní vědecké konference pořádané na... Atrium Palác Pardubice a Dopravní fakulta Jana Pernera
06. 09. - 07. 09. 2018 Atrium Palác Pardubice a Dopravní fakulta Jana Pernera

VII. mezinárodní vědecká konference s podtitulem "Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě" je pořádána k 25. výročí vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera.

Konference navazuje na předchozí mezinárodní vědecké konference pořádané na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Část programu konference bude spojena s Dopravní konferencí 2018 pořádané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cílem konference je prezentovat a diskutovat nejnovější trendy a vědecké poznatky z oblasti dopravy a možnosti jejich aplikace v praxi s přihlédnutím k principům udržitelné dopravy.

Výměna názorů a poznatků mezi předními zahraničními a domácími vědeckými odborníky, manažery a odborníky z praxe přispěje k poznání a formulování nových vědeckovýzkumných úkolů v dopravě stejně jako ve vzdělávání.

Více informací o konferenci

Dopravní fakulta Jana Pernera
doc. Ing. Pavel Švanda Ph.D.