Konference: Strategie rozvoje českých železnic - ŽelStrat 2017

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice a Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, s. o.
pořádají konferenci Strategie rozvoje českých železnic (ŽelStrat 2017)

Záštita: děkan DFJP doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a generální ředitel SŽDC, s. o. Ing. Pavel Surý.

Konference se koná ve středu 8. listopadu 2017 na Generálním ředitelství SŽDC v Praze, Dlážděná 5, Rytířský sál.

Cíl konference:

Na základě proslovených přednášek, koreferátů a diskuse odborně podpořit rozvoj českých železnic, prezentovat některé problémy, zejména v nákladní dopravě a poukázat na jejich možná řešení.

Datum: 8. listopad 2017 - 9:00 - 14:30

Místo konání: Generální ředitelství SŽDC v Praze, Dlážděná 5, Rytířský sál

Kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

E-mail: josef.bulicek@upce.cz 

Fotogalerie:

 

false