2. kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2012/2013

28. 8. 2012
Mgr.Tatiana Volková
Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost