Přihlaste se do 21. 9. na Erasmus+

28. 8. 2022

Od 15. srpna do 21. září si můžete podat přihlášku na studijní pobyt v LS 22/23 i na praktickou stáž v AR 22/23. Veškeré informace o výjezdech v rámci programu Erasmus+ naleznete na studentském intranetu. Zde najdete i informace k průběhu výběrového řízení. 

A kam na Erasmus? Můžete si vybrat jednu z partnerských univerzit, se kterými naše fakulta spolupracuje Vyberte si kam na ERASMUS | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz).

Jazykové testování proběhne od 26. 9. do 27. 9. 2022. Výběrové řízení na fakultách proběhne v období od 26. 9. do 7. 10. 2022.

Výběr uchazečů o studijní pobyty proběhne s ohledem na počet volných míst na smluvených univerzitách a s ohledem na množství zbývajících finančních prostředků. 

Chci jet na studijní pobyt Erasmus+!

Chci jet na praktickou stáž Erasmus+!

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Štěpánku Kubů na stepanka.kubu@upce.cz.