Aktuální informace pro studenty DFJP

23. 10. 2020

Organizace studia s ohledem na epidemiologickou situaci

 • Zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce. Nebude tedy možná žádná fyzická kontaktní výuka ani konzultace v prostorách DFJP
 • Zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob
 • VZHLEDEM K NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ JE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ DO 2. LISTOPADU 2020 ZCELA UZAVŘENO!
 • Studijní oddělení můžete kontaktovat
 1. přes e-maily jednotlivých referentek (andrea.hemzska@upce.czjana.novotna@upce.czbarbora.paskova@upce.cz)
 2.  chat MS Teams
 3.  702 143 507 (studijní oddělení - p. Novotná)
 • Výuka v příštím týdnu (26. 10. - 30. 10.) bude probíhat dle rozvrhu. Podzimní prázdniny se vysokých škol netýkají. Výjimkou je středa 28. 10. 2020, kdy je státní svátek.  
 • Při pohybu na fakultě JE POVINNÁ ROUŠKA (ČI JINÁ OCHRANA HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH)
 • Výuka bude prozatím probíhat převážně online v MS Teams. 
 • Zakazuje se vstup zaměstnanců a studentů s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti, celková slabost, atd.)
 • Není nutné odevzdávat vyplněné a podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci projevů nemoci COVID-19" jako na jaře.
 • Může dojít ke změnám rozvrhových akcí (např. sloučení cvičení do větších rozvrhových bloků, časové přesunutí rozvrhových akcí v rámci semestru apod.). Změny se projeví přímo v rozvrhu, případně budou uvedeny v poznámce u dané rozvrhové akce.
 • Návody na MS Teams
 • Jsou zakázány hromadné akce, kterých se účastní více než 6 osob

Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020 omezuje také provoz ubytování na vysokoškolských kolejích.

 • Výjimku mají studenti, kterým byla uložena pracovní povinnost podle krizového zákona
 • Výjimku mají studenti studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, a studenti vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách
 • Zahraniční studenti koleje opouštět nemusejí

Doplňující informace k omezení provozu kolejí dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020.

Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách,

MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci. Pro další informace a s hlášením o počtech studentů se lze obracet na Centrální řídící tým covid-19 e-mail: crtops@army.cz.

Provoz studijního oddělení

Univerzitní knihovna

 • Otevřena od pondělí do pátku 10:00 - 14:00 pouze pro vyzvednutí předem objednaných knih
 • Její pobočka FZS otevřena v úterý a čtvtrek od 10:00 - 12:00, a to pouze pro vyzvednutí předem objednaných knih

Výuka TV

 • Výuka povinného předmětu "Tělesná výchova ZS" a "Sport a tělesná výchova" bude do 31. 10. 2020 probíhat dočasně distanční formou - prezentační videa, sportovní mobilní aplikace, rozbor vlastní životosprávy. Student obdrží bližší informace e-mailem.
 • Výuka volitelné tělesné výchovy do 31. 10. 2020 odpadá.

Plánované slavnostní obřady

 • PROMOCE A SPONZE, původně plánované na říjen 2020, BYLY ZRUŠENY!
 • Informace byla zaslána i na Vaše emaily.
 • Diplomy si můžete vyzvednou osobně po předchozí domluvě na studijním oddělení od 29. 9. 2020. Nelze je posílat poštou.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

 • V rámci tohoto programu mohou studenti univerzity používat software společnosti Microsoft zaměřený na vývoj aplikací pro nekomerční účely (Visual Studio, operační systémy, databázové servery apod.)
 • Software je dostupný ke stažení na následující stránce po přihlášení univerzitním účtem (ve tvaru netID@upce.cz)

Sledujte také celouniverzitní stránky: https://www.upce.cz/koronavirus