Volby do Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera

20. 4. 2021

Harmonogram pro volby do Akademického senátu DFJP

 

  Úkol Termín
1.  Přijímání návrhů kandidátů
 a projednání kandidatury
 s navrženými kandidáty
 21. 04. – 03. 05. 2021
2.  Zveřejnění seznamu kandidátů  06. 05. 2021
3.  Elektronické volby do Akademického senátu DFJP  13. 05. - 14. 05. 2021
4.  Zveřejnění výsledků voleb  do 5 pracovních dnů
 po posledním dni voleb

 

 

 

 

 

 

 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera se na svém zasedání dne 31.3. 2021 usnesl na provedení blížící se volby do AS DFJP elektronickým způsobem. Následně byla na zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice dne 27.04. 2021 schválena změna Volebního řádu AS DFJP, která tuto volbu elektronickým způsobem umožňuje.


Seznam kandidátů

Volební komise pro volby konané elektronickým způsobem dne 13. 05. a 14. 05. 2021 do Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera obdržela písemné návrhy níže podepsaných navrhovatelů a souhlasy s kandidaturou. Ve stanovené termínu a dle požadavků, které jsou definovány Volebním řádem AS DFJP se budou voleb účastnit následující akademičtí pracovníci a studenti:

SEZNAM KANDIDÁTŮ


Způsob volby

Dne 07. a 08. 05. 2021 se uskuteční (v pátek od 7:00 do soboty 17:00) testovací režim elektronického systému voleb. Pokud si chcete elektronickou volbu vyzkoušet v testovacím režimu, tak je možné v uvedený termín na adrese Volby (upce.cz).

 

Elektronické volby do Akademického senátu DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA se uskuteční dle harmonogramu 13. 05. - 14. 05. 2021, na odkazu Volby (upce.cz).

(Manuál k elektronické volbě naleznete ZDE.)

Informace k volbám

Akademičtí pracovníci volí senátory do komory akademických pracovníků a studenti volí senátory do komory studentů. Do senátu se volí z členů akademické obce celkem patnáct senátorů, z toho deset z řad akademických pracovníků a pět z řad studentů.

Každý člen akademické obce má právo kandidovat a volit členy senátu pouze do jedné z komor senátu. Je-li akademický pracovník současně studentem, může kandidovat nebo volit pouze do jedné z komor senátu, kterou si zvolí.

V případě, že se při elektronické volbě vyskytnou technické problémy, tak kontaktujte předsedu volební komise na mail ales.smejda@upce.cz.


Volební komise

  • Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. - předseda volební komise
  • Mgr. Jiří Kulička, Ph.D. - člen volební komise
  • Ing. Petr Sýkora - člen volební komise
  • Daniel Pražák - člen volební komise

Podrobné informace k volbám do AS DFJP naleznete také na této adrese.