S Českým rozhlasem o Univerzitě třetího věku

Člověk by se měl vzdělávat v každém věku. Na Dopravní fakultě můžete – na Univerzitě třetího věku. Již pojedenácté je pro seniory připraven cyklus přednášek. Výuka je rozdělena na dva bloky – technický a humanitní.

Univerzita třetího věku (U3V) je součástí nabídky celoživotního vzdělávání. O U3V je ze strany uchazečů čím dál větší zájem. Svědčí o tom i fakt, že přednášky byly letos obsazeny během osmi minut a kapacita letošních obou bloků je již naplněna. Výuka prvního semestru v technickém oboru začala 2. října. Pokud si zájemci vybrali humanitní zaměření, začala jim výuka až 5. října. Přednášky se konají v obou případech vždy od 11:00 do 15:00 hod., jednou týdně. Zásadně přijímáme seniory v důchodovém věku. Jestli je to důchod starobní nebo invalidní nerozlišujeme,“ potvrzuje proděkan Pavel Švanda.

Uchazeči se dozvědí spoustu zajímavostí z různých oborů. A to jak od odborníků z praxe, tak i z univerzity. Pozitivní vliv má studium i po stránce sociální – senioři využijí plnohodnotně volný čas, seznámí se a odpočinou si od všedních dnů.

Dopravní fakulta nabízí také kurzy pro veřejnost , na které se mohou hlásit i lidé, kteří nestudují. Mohou si vybrat například z Kurzu úpravy fotografií na PC nebo lukostřelby. V současné době máme na lukostřelbě 12 zájemců. K velkému překvapení je přihlášeno více žen. Proběhne také kurz Lékárny v přírodě nebo Kurz osobnostního rozvoje. U3V nabízí také naše pobočka v knihovně Litomyšl.

Podle pana proděkana Pavla Švandy jsou senioři v současné době ve srovnání s předchozími roky více počítačově gramotní, velice zvídaví a komunikativní. Po absolvování U3V nezískají titul, ani statut vysokoškoláka. Přesto, mají-li chuť a věří si, mohou pokračovat v klasickém kombinovaném studiu i mezi mladými absolventy.

Celý rozhovor s panem proděkanem Švandou si můžete poslechnout zde

Ing. Lenka Machačová

Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Aktualita (Katedry nebo strany)