Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_04_12_dfjp_promo_093_191580.jpg

Nová mobilní aplikace našeho absolventa Davida Švarce dokáže zcela netradičně seznámit zájemce o studium se studijními programy fakulty. Budoucí studenti si mohou zahrát logickou hru nebo vyluštit kvíz a lépe tak poznat jednotlivé obory a specializace. 

Aplikace přibližuje studijní programy pomocí čtyř miniher – řízení dopravy, kvízu, simulace ovládání výhybek kolejiště a logické hry Sokoban klon. „Jednotlivé minihry jsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost a podaly základní informace o studiu stručnou formou. Mým záměrem bylo nedělat hry zbytečně dlouhé, aby uživatele nenudily,“ říká David Švarc, který tuto aplikaci vymyslel  v rámci své bakalářské práce. 

„I tento výsledek bakalářské práce ukazuje na kvalitu a nadání našich studentů, kteří se v rámci své výuky a znalostí dokáží zapojit do propagace fakulty a univerzity,“ říká doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Ve hře řízení dopravy má uživatel za úkol pomocí ovládání semaforů zajistit co největší plynulost v dopravě, zároveň však musí dát pozor, aby se vozidla v křižovatce nesrazila. Hra obsahuje pět úrovní, které jsou uspořádány podle obtížnosti a má blíže představit specializaci Technologie a řízení dopravy. Sestavený kvíz nabízí otázky, které se týkají oborů Dopravní prostředky: Kolejová vozidla a Dopravní prostředky: Silniční vozidla a specializace Dopravního managementu a marketingu. Během testu získá uchazeč o studium představu o náplni studia.

Hra simulace ovládání výhybek kolejiště představuje úlohu výpravčího, který musí zajistit správnou cestu vlaku pomocí manipulace s výhybkami. Aby byl hráč úspěšný, musí vzít v úvahu i náklad vlaku, díky němuž určí, do které stanice vlak patří. Minihra prezentuje obory Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě, Dopravní prostředky: Kolejová vozidla a specializaci Technologie a řízení dopravy. Poslední hrou je klon celosvětově známé hry Sokoban, která prověřuje logické myšlení hráče. Pointa spočívá v přesouvání krabic s materiálem na předem určená místa v bludišti. Přibližuje studijní program Dopravní stavitelství a specializaci Logistika.

Tvůrce aplikace v současnosti pracuje na tom, aby byla dostupná také hra na představení nového studijního programu Technika, technologie a řízení letecké dopravy. Aplikaci si lze stáhnout do mobilu na Google Play pod názvem Poznej studium na Dopravní fakultě Jana Pernera nebo zahrát na webu fakulty. V plánu je také nabídnout aplikaci pro uživatele App Store.

Bc. David Švarc vystudoval bakalářské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice obor Aplikovaná informatika. Aplikaci vymyslel v rámci své bakalářské práce a získal za ni cenu děkana. Rád by pracoval pro malou firmu, která se zabývá 3D grafikou, reklamou nebo by chtěl vyvíjet hry.

TEXT: Věra Přibylová/Lenka Machačová/Martina Macková

FOTO: Adrián Zeiner

Audio rozhovor na Českém rozhlasu Pardubice s Bc. Davidem Švarcem o aplikaci a s Ing. Lenkou Machačovou o studiu na DFJP