Proděkan pro vnitřní záležitosti

doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

telefon:    466 036 696, 466 038 998, 466 036 091 
e-mail:    marie.sejkorova@upce.cz

 

 

 

0