Jak se přihlásit ke studiu?

Elektronickou formou

elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz .  Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný.

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice,

číslo účtu

37030561/0100

variabilní symbol

5920

konstantní symbol

platba složenkou - 379

 

platba převodem - 308

specifický symbol

e-přihláška - oborové číslo uchazeče

Lékařské potvrzení vyžadujeme pouze u bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Dopravní technika.

U ostatních studijních programů lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Dokumenty, které musíte doložit Dokumenty

 

0