Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

19_02_19_pardubice_dfjp_fotosoutez_017_173549.jpg

Elektronickou formou

elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz .  Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK

Poplatek ve výši 600,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný.

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice,

číslo účtu37030561/0100
variabilní symbol5920
konstantní symbolplatba složenkou - 379
 platba převodem - 308
specifický symbole-přihláška - oborové číslo uchazeče

Lékařské potvrzení vyžadujeme pouze u bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Dopravní technika.

U ostatních studijních programů lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Dokumenty, které musíte doložit Dokumenty