Život v kampusu a co s volným časem

Studenti na Dopravní fakultě Jana Pernera mohou využívat veškeré možnosti, které zázemí Univerzity Pardubice nabízí. Většinu Vašeho času budete trávit na polabinském kampusu, ve kterém najdete kvalitní prostředí pro Vaše studium i každodenní život. Kampus je umístěn na kraji města v zelené zóně u řeky Labe.

Zázemí pro studenty

Studenti DFJP mohou být ubytování na kolejích přímo v hlavním kampusu, stejně jako mohou využít mnohé možnosti ubytování v soukromí v Pardubicích, typicky v přilehlých sídlištích Polabiny a Cihelna.

Stravování je po celý den zajištěno univerzitní menzou, pokud někomu stravování v menze nevyhovuje, může využít široké palety alternativních možností.

Ke studiu mohou studenti využít Univerzitní knihovnu s bohatým fondem knižních i elektronických informačních zdrojů, knihovna nabízí i klidná místa ke studiu. V předsální knihovny je umístěna i malá univerzitní galerie, která se zaměřuje na soudobé umení.

V rámci studia na DFJP mají studenti povinné hodiny anglického jazyka. Možnosti studia cizích jazyků jsou u nás však mnohem pestřejší, ve spolupráci s univerzitním jazykovým centrem a ostatními fakultami univerzity lze navštěvovat kromě angličtiny i hodiny němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny, nebo třeba i bulharštiny. Z anglického, německého a ruského jazyka lze za výhodnějších finančních podmínek skládat na univerzitě jazykové zkoušky s certifikátem. Kromě studia cizích jazyků zde v rámci výuky nabízíme a podporujeme zahraniční studijní a pracovní pobyty našich studentů.

Univerzitní Katedra tělesné výchovy a sportu nabízí široké možnosti sportovního vyžití pro naše studenty. Od povinných i nepovinných hodin tělesné výchovy přes sportovní kurzy i jednorázové akce po zajištění podmínek k výkonostnímu sportu.

Pro studenty, kteří v rámci studia dosahují vynikajících studijních výsledků, případně jsou naopak nějakým způsobem zvýhodnění, ať už bydlištěm daleko od Pardubic či stíženými sociálními podmínkami, nabízíme celou řadu stipendií. Pro studenty, kteří jsou znevýhodnění zdravotně, soustavně pracujeme na odstraňování studijních i technických bariér. Pro další poradenství a asistenci v této oblasti slouží naše Akademická poradna.

Ve všech areálech univerzity se studenti připojí k internetu pomocí bezdrátové síte eduroam. Dále studenti DFJP získávají automaticky nárok na studentskou licenci MS Office 365 a studentský e-mailový účet.

S rozhodnutím o pracovním uplatnění po ukončení studia, stejně jako i s další přípravou na práci vám pomůže univerzitní Kariérní centrum.

Pracoviště DFJP mimo hlavní kampus

Mimo univerzitní kampus v Pardubicích-Polabinách má DFJP dislokované pracoviště v Praze, kde v moderním konzultačním centru na Florenci probíhá výuka kombinované formy oborů „Dopravní management, marketing a logistika“, „Management elektronických komunikací a poštovních služeb“ a „Technologie a řízení dopravy“.

V univerzitním areálu v Pardubicích-Doubravicích je moderně vybavené Výukové a výzkumné centrum v dopravě. Studenti všech oborů, zejména technicky zaměřených, mají možnost absolvovat studium některých předmětů v nových laboratořích.

Dislokované pracoviště Česká Třebová je sídlem některých pracovníků Oddělení kolejových vozidel. Zároveň je zde umístěno vedení akreditované zkušební laboratoře DFJP. V současnosti zde již probíhají pouze vědecko-výzkumné projekty a spolupráce s partnery z podnikatelské sféry. Veškerá výuka byla odsud přestěhována do Výukového a výzkumného centra v dopravě v Pardubicích-Doubravicích.

Kromě těchto pracovišť naší fakulty má Univerzita mnoho dalších pracovišť v Pardubicích i mimo ně.