Technicko-právní problematika dopravních nehod 1, 30. 10. 2018, VVCD

30/10/2018 od 9:00 hodin

PROGRAM

9.00 - 9.20

Úvod, představení Výukového a výzkumného centra v dopravě
Ing. Jan Pokorný, Ph.D., vedoucí Výukového a výzkumného centra v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

9.20 - 12.00

Nedání přednosti vs. rychlost, metodika, systém, případové studie
Ing. Zdeněk Mrázek, Ph.D., znalec, Univerzita Pardubice, DFJP

12.00 - 13.00

Přestávka na oběd

13.00 - 15.40

Souběh dvou protiprávních jednání v dopravě, judikatura, souvislosti
Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D., znalec, Olomouc

15.40 - 16.00

Diskuze, ukončení semináře

Seminář je určen pracovníkům, kteří posuzují, vyhodnocují a určují příčiny dopravních nehod. Cílem semináře je poskytnout účastníkům ucelený systém pro vyhodnocování průběhu a příčin nehodového děje, upozornit na zvláštní prvky dopravních nehod, rovněž budou prezentovány příklady z praxe. Ačkoliv bude přednáška vedena z pozice znalců, bude zaměřena pro posluchače mimo technickou oblast s důrazem na praktickou využitelnost poznatků.

false

Místo konání

Výukové a výzkumné centrum v dopravě, Doubravice 41, Pardubice

Doprava

individuální - možnost parkování vozidel v areálu před budovou VVCD
MHD – trolejbus č. 3 a 7, autobus č. 6, 17, 18
vlak – zastávka Pardubice – Semtín

Účastnický poplatek

1750 CZK

Registrace

Registrační formulář

Způsob úhrady

fakturou po ukončení semináře

Stravování

v ceně, zajištěno v místě konání

Kontakt

e-mail: vvcd@upce.cz, tel.: 466038506

false
0