Zápisy do AR 2020/2021 a rozvrh

 

Kontrola hodnocení za AR 2019/20 a zápis do AR 2020/21

 • informace k průběhu kontroly studia Vám byly zaslány na Váš studentský email
 • kontrola proběhne elektronicky dle IS STAG dne 21. 9. 2020, bez osobní účasti studentů
 • pro postup do dalšího AR je třeba získat minimálně 40 kreditů (neplatí pro ty, kteří už splnili vše včetně odevzdání BP/DP a jen čekají na únorové státnice)
 • studenti, kteří postoupili do dalšího AR si po 21. 9. vytisknou ze STAGu "Zápisový list" (návod najdete v příloze emailu), který podepsaný spolu s indexem donesou v termínu 29. 9. - 17. 10. 2020 na studijní oddělení (případně odevzdají Ing. Šáfrové v Praze)
 • v indexu za předměty uplynulého AR vynechte alespoň 2 řádky na razítko ukončení AR, za ně si pak zapište předměty plánované na AR 2020/2021 (v souladu s elektronickým zápisem v IS STAG)
 • v indexu je třeba mít zapsaná hodnocení již splněných zkoušek - výjimkou jsou zkoušky skládané distančně v "covidovém" období, které Vám do indexu dle STAGu dopíšeme

Elektronické zápisy předmětů (rozvrh)

 • kroužkový předzápis                     13. 9. 2020 od 8:00 - 15. 9. 2020 do 7:59
 • individuální předzápis                  15. 9. 2020 od 8:00 - 18. 9. 2020 do 20:00
 • individuální úpravy rozvrhu           23. 9. 2020 od 8:00 - 27. 9. 2020 do 20:00
 • úpravy rozvrhu na SO                    29. 9. 2020 - 9. 10. 2020 (zpoplatněno)
 • studenti 1. ročníků si předpřipravený rozvrh upravují až v individuálním předzápise - zápis TV, AJ, volitelných předmětů apod.
0