Zápisy do AR 2018/2019

Povinnosti studentů na začátku nového akademického roku

  1. elektronický předzápis v IS STAG
  2. kontrola studia uplynulého roku a zápis předmětů na nový rok do indexu
  • studenti se dostaví dle harmonogramu kontrol - osobně nebo v zastoupení (na základě úředně ověřené plné moci!)
  • je třeba mít s sebou index, průkaz studenta a psací potřeby
  • za předchozí akademický rok je nutné získat minimálně 40 kreditů (pro studenty posledního ročníku magisterského oboru DS, je tento limit snížen na 20 kreditů)
  • v indexu a v IS STAG je potřeba mít zapsaná všechna hodnocení z uplynulého akademického roku (u předmětů končících zápočtem zápočet, u předmětů končících zkouškou zkoušku - není třeba řešit zápočet před zkouškou)

Pokud se student ke kontrole studia v určeném termínu nedostaví a neučiní tak ani do pěti pracovních dnů, je mu studium podle Studijního a zkušebního řádu ukončeno!


 

Harmonogram kontrol studia a zápisů

 

Elektronické předzápisy do IS STAG

kroužkový předzápis 29. 8. od 8:00  -  31. 8. do 7:59
individuální předzápis 31. 8. od 8:00  -  2. 9. do 20:00
úpravy rozvrhů 20. 9. od 8:00  -  23. 9. do 20:00

Další úpravy jsou možné pouze na studijním oddělení (za poplatek) v termínu 24. 9. - 5. 10. 2018. Po tomto datu již není možné do osobního studijního plánu dopisovat žádný předmět.

 

Bakalářské studium - kontrola studia a zápis

1. ročníky – přijatí v 1. kole přijímacího řízení učebna B1
Prezenční studium DMML, DS 21. 8. 2018     9:00 – 13:00
  TŘD (TŘDS, LT), DP (SV, KV), ESD, AID 22. 8. 2018     9:00 – 13:00
Kombinované studium všechny obory 23. 8. 2018     9:00 – 13:00
1. ročníky – přijatí ve 2. kole přijímacího řízení učebna B1
Prezenční studium všechny obory 19. 9. 2018     9:00 – 13:00
Kombinované studium všechny obory 20. 9. 2018     9:00 – 13:00
2. ročníky   učebna B4
Prezenční studium TŘD-TŘDS, TŘD-LT, DS 17. 9. 2018          8:30
  DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, AID 17. 9. 2018         10:30
  DMML, MMLS 17. 9. 2018         13:30
Kombinované studium DMML, MMLS 18. 9. 2018          8:30
  TŘD-TŘDS, TŘD-LT 18. 9. 2018         10:00
  DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, DS, ESD, AID 18. 9. 2018         13:00
3. a 4. ročníky   učebna B4
Prezenční studium DMML, MEKPS/MMLS 13. 9. 2018          8:00
  DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, AID 13. 9. 2018         10:00
  DS 13. 9. 2018         13:00
  TŘD-TŘDS, TŘD-LT 13. 9. 2018         14:30
Kombinované studium DMML, MEKPS/MMLS 14. 9. 2018          8:30
  TŘD-TŘDS, TŘD-LT 14. 9. 2018         10:00
  DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, DS, ESD, AID 14. 9. 2018         13:00

 

Navazující magisterské studium - kontrola studia a zápis

1. ročníky   učebna B1
Prezenční studium všechny obory 11. 9. 2018     9:00 – 13:00
Kombinované studium všechny obory 12. 9. 2018     9:00 – 13:00
2. ročníky   učebna B4
Prezenční studium DMML 6. 9. 2018            8:30
  TŘD 6. 9. 2018           10:30
  AID, DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, DS 6. 9. 2018           13:30
Kombinované studium TŘD 10. 9. 2018          8:30
  DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, AID, DS 10. 9. 2018         10:30
  DMML 10. 9. 2018         13:30

 

        

 

0