Zápisy do AR 2019/2020

Povinnosti studentů na začátku nového akademického roku

  1. elektronický předzápis v IS STAG
  2. kontrola studia uplynulého roku a zápis předmětů na nový rok do indexu
  • studenti se dostaví dle harmonogramu kontrol - osobně nebo v zastoupení (na základě úředně ověřené plné moci!)
  • je třeba mít s sebou index, průkaz studenta a psací potřeby
  • za předchozí akademický rok je nutné získat minimálně 40 kreditů (pro studenty posledního ročníku magisterského oboru DS, je tento limit snížen na 20 kreditů)
  • v indexu a v IS STAG je potřeba mít zapsaná všechna hodnocení z uplynulého akademického roku (u předmětů končících zápočtem zápočet, u předmětů končících zkouškou zkoušku - není třeba řešit zápočet před zkouškou)

Pokud se student ke kontrole studia v určeném termínu nedostaví a neučiní tak ani do pěti pracovních dnů, je mu studium podle Studijního a zkušebního řádu ukončeno!


 

Harmonogram kontrol studia a zápisů

Elektronické předzápisy do IS STAG

kroužkový předzápis 2. 9. 2019 od 8:00  -  4. 9. 2019 do 7:59
individuální předzápis 4. 9. 2019 od 8:00  -  6. 9. 2019 do 20:00
úpravy rozvrhů 19. 9. 2019 od 8:00  -  22. 9. 2019 do 20:00

Další úpravy jsou možné pouze na studijním oddělení (za poplatek) v termínu 23. 9. -  4. 10. 2019. Po tomto datu již není možné do osobního studijního plánu dopisovat žádný předmět.

Bakalářské studium - kontrola studia a zápis

1. ročníky přijatí v 1. kole přijímacího řízení učebna B1
Prezenční studium všechny obory 28. 8. 2019     9:00 – 14:00
Kombinované studium všechny obory 30. 8. 2019     9:00 – 14:00
1. ročníky přijatí ve 2. kole přijímacího řízení učebna B1
Prezenční studium všechny obory 18. 9. 2019     9:00 – 14:00
Kombinované studium všechny obory 19. 9. 2019     9:00 – 14:00
2. ročníky   učebna B4
Prezenční studium TŘD-TŘDS, TŘD-LT, DS 16. 9. 2019          8:30
  DP-SV, DP-KV, ESD 16. 9. 2019        10:30
  DMML 16. 9. 2019        13:30
Kombinované studium DP-SV, DP-KV, DE, ESD 17. 9. 2019          9:00
  DMML, TŘD-TŘDS, TŘD-LT 17. 9. 2019        13:00
3. a 4. ročníky   učebna B4
Prezenční studium TŘD-TŘDS, TŘD-LT, ESD 12. 9. 2019          8:30
  DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, AID, DS 12. 9. 2019        10:30
  DMML,MMLS 12. 9. 2019        14:00
Kombinované studium DMML, MEKPS, AID 13. 9. 2019          8:30
  TŘD-TŘDS, TŘD-LT, ESD 13. 9. 2019        10:30
  DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, DS 13. 9. 2019        13:30

Navazující magisterské studium - kontrola studia a zápis

1. ročníky přijatí uchazeči učebna B1
Prezenční studium všechny obory 9. 9. 2019       9:00 – 14:00
Kombinované studium všechny obory 10. 9. 2019     9:00 – 14:00
2. ročníky   učebna B4
Prezenční studium TŘD, ESD 5. 9. 2019       9:00
  DMML, DP-SV, DP-KV, DS 5. 9. 2019       13:00
Kombinované studium TŘD, AID, DS 6. 9. 2019       9:00
  DMML, DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD 6. 9. 2019     13:00

 

        

 

Směrnice č. 10/2019 - Harmonogram kontroly studia a zápisu studentů

false
0