Dispečerské řízení IDS IREDO

Uložit do kalendáře 12-11-2019 15:00 12-11-2019 16:30 Czech republic/Europe Dispečerské řízení IDS IREDO Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky a Katedra technologie a řízení dopravy si dovoluje pozvat všechny zájemce na přednášku na téma: Dispečerské řízení IDS IREDO v rámci... DA 00008
12. 11. 2019 DA 00008
Dispečerské řízení IDS IREDO

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky a Katedra technologie a řízení dopravy si dovoluje pozvat všechny zájemce na přednášku na téma: Dispečerské řízení IDS IREDO v rámci předmětu Počítačová podpora a organizace silniční dopravy (APGSP). Přednáška se uskuteční v úterý 12. 11. 2019 od 15:00 hodin v učebně DA 00008. Přednášející je pan Ing. Petr Hájek, hlavní dispečer IDS IREDO ze společnosti OREDO, s.r.o.

Dispečerské řízení IDS IREDO
Vstup zdarma
DFJP
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.