Dopis děkana všem studentům DFJP - aktuální opatření

1. 7. 2020

Milé studentky, milí studenti,

vláda ČR postupně rozvolňuje nastavená opatření spojená s COVID-19. Na celou situaci reagujeme i my. 

Stále je umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)), za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe. (příloha č. 1, Usnesení vlády České republiky č. 537)

Studenti nejsou povinni mít při pobytu na DFJP ochranu horních cest dýchacích.

Všechny aktivity spojené se studiem bude nutné vykonávat v souladu s opatřením rektora č. 11/2020 a opatřením děkana č. 9/2020 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č.3 - Omezení studia na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Nadále platí již dříve nastavená pravidla týkající se distanční formy výuky (pro nekončící ročníky), zápočtů a zkoušek. Stále není možné umožnit aktivity spojené se studiem v takové míře, jako jsme byli zvyklí v minulých letech.

Ve středu 6. 5. 2020 došlo k podstatné změně v harmonogramu AR 2019/20 Dopravní fakulty Jana Pernera, týkající se zejména studentů nekončících ročníků, a to k prodloužení 2. části zkouškového období až do 19. 9. 2020. První část zkouškového období je (beze změny) od 18. 5.  do 5. 7. 2020, druhá část od 17. 8. do 19. 9.  Přednáškové období letního semestru končí (beze změny) 17.5.2020. Kontrola studia na konci AR 2019/20 proběhne 21. 9. 2020.

Již dříve avizovanou změnou v harmonogramu AR 2019/20 je změna týkají se končících ročníků, tj. posunutí termínu „červnových“ SZZ (nově 22.6. – 26.6. 2020) a doplnění „srpnových“ SZZ (24.8. – 4.9. 2020).

Protože v současné době vláda ČR postupně rozvolňuje opatření spojená s COVIDem 19, je nezbytné, abyste i nadále byli v kontaktu s Vašimi vyučujícími, aktivně sledovali studentské emaily, studentský intranet a další dostupné zdroje.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Vám a Vašim blízkým

za vedení DFJP

Libor Švadlenka