Dopis děkana všem zaměstnancům a studentům DFJP

17. 3. 2020

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

jménem vedení DFJP Vám děkuji za vstřícnost a trpělivost v této mimořádné situaci. Současně Vás prosím, abyste v co největší míře zajistili dodržování zavedených principů fungování naší fakulty, avšak s přihlédnutím k tomu, že ne všechny povinnosti lze nyní splnit, či je jejich splnění ztíženo. Proto prosím, přihlížejte ke konkrétní situaci.

Studentky a studenty prosím, aby převzali spoluzodpovědnost za svoje vzdělávání po dobu zrušení kontaktní výuky a udržovali se v pravidelném samostudiu i bez průběžné kontroly ze strany vyučujících, pracovali na svých bakalářských a diplomových pracích a v případě potřeby byli v kontaktu se svými vyučujícími prostřednictvím e-mailu, IS STAG, MS Teams apod. V případě jakéhokoliv problému se obraťte emailem na své studijní referentky, které Vám ochotně pomohou. I v této obtížné situaci je třeba zachovat fungování fakulty. Zde Vám mohu slíbit, že v rámci vedení fakulty budeme přijímat taková řešení, která umožní studentům hladký přechod do dalších fází studia, jakmile pomine současná krizová situace. Budeme hledat schůdná řešení a usilovat o to, aby nikdo ze studentů nebyl současnou situací nijak neadekvátně poškozen. Všem studentkám a studentům v tomto ohledu mohu slíbit maximální vstřícnost vedení fakulty.

Další důležitou věcí je, abychom byli solidární a nabízeli pomocnou ruku všude tam, kde to bude možné a žádoucí. Společně bychom jako instituce, i jako jednotlivci, měli redukovat možnosti přenosu a šíření koronaviru. Apeluji proto na Vás všechny, abyste byli zodpovědní a dodržovali veškerá  opatření a doporučení.

Závěrem bych chtěl říci, že k současné situaci je třeba přistupovat s respektem a obezřetností, ale nikoliv se strachem. Je nutno uvažovat a konat s rozvahou a klidem, ale též s rozhodností a odhodláním.

Za vedení DFJP

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan