Elektrická trakce na železničním přechodu Děčín – Bad Schandau

Uložit do kalendáře 08-10-2019 15:00 08-10-2019 16:30 Czech republic/Europe Elektrická trakce na železničním přechodu Děčín – Bad Schandau Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Elektrická trakce na pohraničním železničním přechodu Děčín-Bad Schandau. Přednáška se uskuteční 8. října 2019 od 15:00 na Výukovém a...
08. 10. 2019
Elektrická trakce na železničním přechodu Děčín – Bad Schandau

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Elektrická trakce na pohraničním železničním přechodu Děčín-Bad Schandau. Přednáška se uskuteční 8. října 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním pracovišti DFJP v Praze, Pod Výtopnou 367/2 (u odstavné plochy ÚAN Florenc) a prosloví ji pan Ing. Bohumil Krivý. Účast na semináři je bezplatná.

Elektrická trakce na železničním přechodu Děčín – Bad Schandau
Vstup zdarma
DFJP
prof. doc. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
737 506 384
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.