Erasmus Days DFJP 2022 - pondělí 19. 9.

12. 9. 2022

Přijďte si s námi v pondělí 19. 9. 2022 popovídat o možnosti vyjet za studiem do zahraničí a vybrat si, kam na Erasmus.

Těšíme se na vás od 9:00 ve vstupní hale Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Popovídat si můžete s koordinátorem studia v zahraničí Jiřím Paškem a se studenty doktorského studia, kteří byli také na Erasmu.

Budeme vám k dispozici až do 16:00.

Nemůžete se zúčastnit osobně? Zeptejte se nás online na MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU5OGJjNjYtMTNmYi00NGU0LWI4MTgtNWU1ZTYzZjc5YTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249307c8d-b7bd-42d1-9570-63cbd63caf1b%22%2c%22Oid%22%3a%22afbee1f9-c7d0-4ff9-a698-9fb1adefeaa6%22%7d