Informace k rozřazovacímu e-testu z AJ

20. 8. 2012
Vážená studentko/studente,
 
s cílem zpřístupnit Vám povinné kurzy anglického jazyka na kompetenční úrovni odpovídající Vašim potřebám a cílům Vašich studijních oborů zavedlo Jazykové centrum Univerzity Pardubice (JC UPa)  povinný systém on-line rozřazovacích testů z AJ (e-placement test).
 
Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa  je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na adrese https://portal.upce.cz. E-placement test se nachází v modulu "Testy". E-placement test absolvujte nejlépe bezprostředně po aktivaci NetID, v termínu 22. 8. - 30. 8. 2012. Dovolujeme si vás upozornit, že absolvování rozřazovacího testu je podmínkou pro zápis AJ v zimním semestru 2012/2013.
 
Kurzy AJ pro 1. ročníky studia se otvírají ve 3 úrovních: CEFR A1, CEFR A2, CEFR B1. Toto označení vychází z úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, ve zkratce CEFR), který je členěn na šest základních úrovní, a to CEFR A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Systém kurzů AJ a jejich označení na UPa je tvořen tak, abyste dle počáteční kompetenční úrovně mohli v následujícím ročníku navázat na získané dovednosti a úspěšné dokončení předmětu bylo mezinárodně uznatelným dokladem o Vaší komunikativní kompetenci.
 
Výstupem e-placement testu je hodnocení úspěšnosti udané v procentech, které se zobrazí v závěru testu. Na základě dosaženého skóre si zapíšete příslušný kurz AJ.
Škála skóre a odpovídajících kurzů:
  0 -  25%        kurzy AJ, jejichž název obsahuje označení CEFR A1
26 -  50%        kurzy AJ, jejichž název obsahuje označení CEFR A2
51 - 100%       kurzy AJ, jejichž název obsahuje označení CEFR B1
 
Studentky/studenti DFJP následujících oborů:
DP-SV (Dopravní prostředky - Silniční vozidla)
DP-KV (Dopravní prostředky - Kolejová vozidla)
DS (Dopravní stavitelství)
DI-EZD (Dopravní infrastruktura - Elektrotechnická zařízení v dopravě)
absolvujte e-placement test také v termínu 22.8. - 30. 8 2012, ačkoli AJ není automaticky zařazen mezi povinné předměty v 1. ročníku Vašeho studia. Pokud se však výsledek Vašeho e-placement testu pohybuje mezi  0-25%,  zapíšete si povinně kurz UPA10  - Anglický jazyk I CEFR A1.
Pokud Váš výsledek je 26-50% , budete ve 2. ročníku studia absolvovat kurz AJ na úrovni CEFR A2; v případě výsledku 51-100%, budete ve 2. ročníku absolvovat kurz AJ na úrovni CEFR B1. Výsledek si proto pečlivě zaznamenejte.
 
Přehled kurzů AJ pro DFJP; 1. ročník; zimní semestr:
prezenční studium:
UPA10  - Anglický jazyk I CEFR A1
DPA1A - Anglický jazyk I CEFR A2
DPA1B - Anglický jazyk I CEFR B1
kombinované studium:
DKA10  - Anglický jazyk I CEFR A1
DKA1A - Anglický jazyk I CEFR A2
DKA1B - Anglický jazyk I CEFR B1
 
Kontakt pro případné dotazy: pavel.brebera@upce.cz; linda.pospisilova@upce.cz;
                                              
                                                        ...
Mgr. Pavel Brebera, Ph.D.
odborný asistent JC