Informace o výročí DFJP ve 22 zemí světa

16. 11. 2018

Informace o výroční Dopravní fakulty Jana Pernera byly na titulní stránce revue Internacia Fervojisto. Právě říjnové číslo odborné železničářské revue Internacia Fervojisto (Mezinárodní železničář) patřilo výročí DFJP.

Na titulní stránce je fotografie lokomotivy ČD 151 006 s potiskem k 25-letému výročí spolupráce Dopravní fakulty Jana Pernera a Českých drah. Ve dvou článcích si čtenáři mohou přečíst o vzniku i současnosti fakulty, stejně jako o křtu lokomotivy 151 006.

Revue vydává IFEF - Mezinárodní federace železničářů esperantistů (Internacia fervojisto Esperanto-Federacio) jako dvouměsíčník a distribuuje ho do všech členských zemí i individuálním členům. Informace o DFJP se tak v tomto mezinárodním jazyce dostala do 22 zemí Evropy, Asie a Latinské Ameriky. Individuálním členem IFEF je doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. , který zastupuje české esperantisty – železničáře v terminologické sekci IFEF.

Dalším úspěchem je i článek v Nové železniční technice. Zde vyšel článek Historie vzniku a současnost Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Ing. Lenka Machačová

Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP