UPCE

Jak jsme chráněni ve vlaku? Videorozhovor s doktorem Nachtigallem

Incidentů na železnici přibývá. Jenom během tohoto roku došlo hned k několika mimořádným událostem, které mohly mít katastrofické následky. Jsou na vině technické problémy nebo spíše selhání lidského faktoru? A jak jsme na železnici chráněni? Na toto téma jsme se zeptali vedoucího oddělení logistických systémů z Dopravní fakulty Jana Pernera, pana Ing. Petra Nachtigalla, Ph.D.

 

Ing. Lenka Machačová

Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true
Aktualita (Katedry nebo strany)