Kurz matematiky a fyziky pro přijaté studenty na DFJP

11. 7. 2012
Vážení studenti,
blahopřejeme Vám k  rozhodnutí studovat na naší Dopravní fakultě Jana Pernera. Studium na všech studijních oborech naši fakulty zahrnuje absolvování dvou semestrů vysokoškolské matematiky a fyziky. Z dlouholetých zkušeností víme, že většina přijatých studentů se potýká s problémem úspěšného zakončení těchto předmětů a ukončuje předčasně studium. Z tohoto důvodu pořádá Dopravní fakulta Jana Pernera speciální týdenní kurz, který by vám měl studium matematiky a fyziky usnadnit. Kurz povedou naši pedagogové matematiky a fyziky a bude přednesená látka prvního semestru, se zdůrazněním těch partií, jejichž znalost je nevyhnutelná pro studium matematiky a fyziky na vysoké škole.
 
Účast na kurzu je dobrovolná a termín pro zaslání přihlášek bude do 10.8.2012 na níže uvedenou adresu. Kurz bude probíhat v posluchárně  H1, která se nachází v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice (z vlakového i autobusového nádraží pěšky cca 10 minut). Termín kurzu bude probíhat v týdnu, kdy budou zápisy do 1. ročníků bakalářského studia v těchto termínech: 
 
Fyzika:
den
datum
od  -  do
pondělí
20. 8. 2012
8:00 - 18:00  hod
úterý
21. 8. 2012
13: 00 - 18:00  hod
Matematika:
den
datum
od  - do
středa
22. 8. 2012
13:00 - 18:00
čtvrtek
23. 8. 2012
13:00 - 18:00
pátek
24. 8. 2012
8:00 - 18:00
 
Při prvním soustředění dostanete bližší organizační pokyny a informace. Na požádání je možnost zajistit ubytování na VŠ kolejích. Kolejné není součástí kurzovného a zájemci ho uhradí osobně při ubytování na vrátnici bloku C (200 Kč/den).
 
Cena kurzu matematiky je 2 750,- Kč, fyziky 2 300,- Kč. Pokud budete mít zájem o oba předměty, tak cena obou kurzů je 4 900,- Kč. Kurzovné můžete zaplatit složenkou typu A nebo převodem na náš účet u KB Pardubice č.účtu: 37030561/0100, v.s. 5050520003 Doklad o zaplacení (kopie nebo potvrzení o provedení platby) přiložte prosím k přihlášce (nezapomínejte uvádět správně variabilní symbol!) Zájemci, kteří se do kurz...
Rudolf Kampf
Studijní oddělení DFJP