Moderní výuka? S mobilem v ruce

30. 10. 2020

Mladí vědci a studenti ze dvou fakult Univerzity Pardubice pokračují v navrhování moderní interaktivní výuky. Ta by měla zlepšit vzdělávání pro středoškoláky v oblasti dopravy a spojů. Díky nápadům lidí z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní vznikají v rámci projektu nové didaktické materiály, ale také software s videi, animacemi nebo kvízy.

Současná generace studentů už po celý svůj život využívá komunikační technologie. Interaktivní podoba vzdělávání spočívá tedy v tom, aby jim učitelé nebrali z ruky mobilní telefon. „Pro ně je to nástroj, který jsou zvyklí běžně využívat a pokud nám současná technologie dovolí zpracovávat výukové materiály tak, aby následně k jejich přístupu a ovládání stačil mobilní telefon, tak proč nejít touto cestou,“ říká hlavní řešitel projektu Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera.

Obsah výukových materiálů tvoří interaktivní prezentace, video nahrávky, k zopakování látky je využita aplikace KAHOOT. Veškeré výukové texty jsou namluveny ve formátu mp3 tak, aby je studenti mohli poslouchat kdykoli. Součástí softwaru jsou také zadání případových studií k jednotlivým tématům, což studenty podnítí ke skupinové práci a současně je donutí kriticky se zamyslet nad jejich řešením.

Odborníci z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní oslovili také studenty, kteří do projektu přinášejí nové nápady. „Naši studenti nám pomohli vidět věci zase v jiném kontextu a jejich zapojení do projektu mělo velmi pozitivní efekt. Výukový software jsme zpracovali tak, aby respektoval návyky aktuální generace studentů,“ říká Dalibor Gottwald.

Do projektu jsem se zapojila, protože to vnímám jako super příležitost k sebezlepšení a rozšíření obzorů. Je skvělé být součástí tohoto týmu a pracovat na něčem, co se opravdu realizuje a má smysl,“ říká studentka Fakulty ekonomicko-správní Martina Chmelíková.

Je skvělé, že mám možnost podílet se na softwaru, který se bude využívat k výuce a napomůže vyučujícím i studentům na středních školách,“ dodává studentka z Dopravní fakulty Jana Pernera Viktoriia Savinova.

Celý tým má už definitivně jasno v tom, čemu bude v rámci modernizace odborného vzdělávání v sektoru dopravy a spojů věnovat pozornost. Jedná se o velmi atraktivní moduly, jejichž znalost je v současné době ze strany podniků v daném sektoru velmi ceněná -  City logistika, Zelená logistika, Zpětná logistika a E-commerce v rámci distribuční logistiky.

Mladí vědci na celém projektu spolupracují se středními školami se zaměřením na informační technologie, telekomunikace, peněžnictví, poštovnictví a logistiku, a také s jedním z největších zaměstnavatelů v ČR – Českou poštou. Minulý měsíc uspořádali již druhý workshop, během kterého výstupy z projektu představili středoškolským učitelům, středoškolákům a také zástupcům České pošty.

Zpětná vazba od studentů středních škol je naprosto perfektní. Pro ně byla v rámci workshopu připravena samostatná sekce, která byla plně v režii našich vysokoškolských studentů. Chtěli jsme pro středoškoláky vytvořit pohodovou atmosféru, což se podařilo,“ chválí spolupráci Dalibor Gottwald.

Pozitivně hodnotí projekt také Česká pošta a učitelé zainteresovaných středních škol.

„Když se podívám na první hmatatelné výstupy, je zcela patrné, že projekt je trendy a je nadčasový. Vše je sestaveno poutavě, mladistvě, čistě, přehledně a odpovídá celosvětovým trendům, v rámci přístupu ke vzdělávání. Celý projekt věnuje pozornost potřebám jak mladé generace, tak samotného zaměstnavatele,“ říká Nikola Hubáčková, HR specialistka České pošty.

Na představených studijních materiálech je vidět, že byl odvedený obrovský kus práce a osobně se těším, až bude celá sada výukových modulů kompletní a bude možné je začít využívat při výuce. Z mého pohledu byly vaše prezentace velice inovativní, inspirativní  a skvěle zacílené právě na studenty SŠ. Moc vám i celému řešitelskému týmu za to děkuji,“ píše Ing. Mgr. Kateřina Horáková ze Střední školy informatiky a finančních služeb Plzeň.

Uspořádaný workshop byl opravdu naprosto skvělý. Materiály, které jste společně s týmem vytvořili, nemají chybu. Už se na tuto výuku těším. Jsou sice obsáhlejší, ale je na každém vyučujícím, co si z každého tématu vybere. Nebo spíše, co vyučující chce, aby žák ovládal,“ chválí projekt Ing. Miroslava Piskořová z Obchodní akademie a SOŠ logistické Opava.

Ing. Lenka Machačová - Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP