Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky

Uložit do kalendáře 19-11-2019 15:00 19-11-2019 16:30 Czech republic/Europe Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky. Přednáška se uskuteční 19. listopadu 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním...
19. 11. 2019
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky. Přednáška se uskuteční 19. listopadu 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním pracovišti DFJP v Praze, Pod Výtopnou 367/2 (u odstavné plochy ÚAN Florenc) a prosloví ji pan Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. Účast na semináři je bezplatná.

Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky
Vstup zdarma
DFJP
prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.